Švédska hudobná streamovacia platforma Spotify zverejnila kvartálne výsledky za druhý štvrťrok tohto roka. Spotify získal v 2. kvartáli rekordný počet platiacich používateľov. ktorý narástol o 27 %, napriek tomu sa firme nedarí dosiahnuť zisk.

Biznisu Spotify sa v druhom štvrťroku darilo, predovšetkým v MAU, čo je počet mesačných aktívnych používateľov) a v počte prémiových používateľov, čo je pre spoločnosť historické maximum na 270 miliónov. Celkový počet mesačných aktívnych používateľov dosiahol a to číslo 551 miliónov. Firma dosiahla aj rekordné tržby, ktoré dosiahli výšku 3,177 miliárd EUR. Horšie na tom už dopadlo hospodárenie, kde firma už v poradí druhom štvrťroku firma dosiahla stratu. Aktuálne je to strata –302 miliónov EUR a prevádzkovú stratu vo výške -247 miliónov EUR. Voľný peňažný tok bol v druhom štvrťroku 9 miliónov EUR.

Napriek vyššie uvedeným úspechom hospodárenie firmy nie je stále chválihodné, pretože ako som písal vo februárovej analýze, firme sa dosahujú výnosy veľmi ťažko. Možno to zmení aktálna novinka, kde sa firma nakoniec rozhodla zdvihnúť. Od tohto pondelka zaplatia noví predplatitelia za prémiový plán bez reklám o 1 dolár mesačne viac, čím sa zvýši na 10,99 USD mesačne. Ostatné úrovne Spotify, ako napríklad rodinné a študentské predplatné, sa tiež zvýši 1 dolár mesačne. Mesačné náklady na službu Duo – plán, ktorý umožňuje dvom ľuďom rozdeliť si prémiový plán, narastie o 2 doláre na 14,99 dolárov. Zvýšenie cien a momentálne týka pre predplatiteľov v mnohých krajinách, vrátane Spojených štátov, Kanady, Spojeného kráľovstva a Austrálie. Je dosť možné, že zvýšenie sa zvýši aj v našom regióne. Čo ostáva nezmenené, firma bude aj naďalej ponúkať bezplatný plán, ktorý zahŕňa reklamy a obmedzené funkcie.

Ďalší vývoj firmy je naozaj otázny, pretože zvýšenie cien Premium služieb môže mnohých používateľov odradiť a predplatné zrušiť, čo bude mať negatívny vplvy na tržby. Ešte jedno konštatovanie na záver. Ešte aby sa v blízkej budúcnosti nenastal moment, že by Spotify prešiel na model, aký využíva Apple pre svoju službu Apple Music. Free službu zruší a ostane len Premium služba a až potom by mohla firma dosahovať zisky. Samozrejme, takéto riešenie je pre Spotify privysoký risk.

Napriek tomu, že sa firme nedarí dosiahnuť kontinnuálny rast stržieb, akcie za prvý pol rok tohto roka dosiahli zhodnotenie okolo 80 %.

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.