Historický vývoj objemov obchodov akcií firiem trhu START na Burze cenných papierov Praha od Júna 2018 až po Január 2024

Vzhľadom na to, že likvidita je jedna z najdiskutovanejších tém na trhu ŠTART pražskej burzy, nasledovná vizualizácia približuje historický vývoj nárastu počtu objemov, počtu obchodov akcií firiem, emisií a ako aj celkovú trhovú kapitalizáciu trhu ŠTART od svojho vzniku v Júny 2018 až po Január 2024.

V roku 2023 sa zobchodovali akcie firiem v celkovom (rekordnom) objeme 449 miliónov Kč. Rok pred tým, v roku 2022 to bolo iba 202 miliónov Kč! Najvyšší zobchodovaný objem akcií mala v roku 2022 spoločnosť Pilulka Lekárne, a to vo výške 92 miliónov Kč. V roku 2023 to bolo 180 miliónov Kč a jednalo sa až o druhé miesto!

Na prelome rokov December 2023 a Január 2024 nastal pokles v počte objemov, trhovej kapitalizácie, ale hlavne emisií akcií. Je to zapríčinené tým, že firmy Gevorkyan v Decembri 2023 a Primoco UAV v Januári 2024 vôbec ako prvé v histórii trhu ŠTART prestúpili priamo na hlavný trh burzy PRIME Market.

Zdroj dát: Burza cenných papierov Praha | Úprava a spracovanie: Gafrik Research