Najväčšia spoločnosť vyrábajúca pizzu na svete Domino’s Pizza oznámila výsledky za druhý štvrťrok 2023. Globálne maloobchodné tržby vzrástli v druhom štvrťroku 2023 o 5,8 %, bez započítania negatívneho vplyvu cudzej meny. Bez úpravy o vplyv cudzej meny vzrástli globálne maloobchodné tržby v druhom štvrťroku 2023 o 4,3 %.


Tržby v rovnakých obchodoch v USA vzrástli o 0,1 % počas druhého štvrťroka 2023. Medzinárodné tržby v rovnakých obchodoch (bez vplyvu cudzej meny) vzrástli v druhom štvrťroku 2023 o 3,6 %. Zriedený zisk na akciu za druhý štvrťrok 2023 bol 3,08 USD, čo predstavuje nárast o 9,2 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Po skončení druhého štvrťroka 2023, 20. júla 2023, predstavenstvo Spoločnosti vyhlásilo štvrťročnú dividendu 1,21 USD na akciu zo svojich nesplatených kmeňových akcií pre akcionárov, ktorých záznam bol zaznamenaný 15. septembra 2023, s vyplatením 29. septembra 2023.

Výnosy firmy klesli v druhom štvrťroku 2023 o -40,6 milióna USD alebo -3,8 % v porovnaní s druhým štvrťrokom 2022 a to v dôsledku nižších príjmov z dodávateľského reťazca, ktoré možno pripísať zníženiu cien spoločnosti v trhovom koši predajniam, ako aj nižším objemom objednávok. Trhové ceny klesli v druhom štvrťroku 2023 o –2,4 % v porovnaní s druhým štvrťrokom 2022. Okrem toho tržby z obchodov vlastnených spoločnosťou v USA klesli v dôsledku refranchisingu 114 obchodov vlastnených americkou spoločnosťou v Arizone a Utahu v štvrtom štvrťroku 2022. Vyššie globálne franšízové výnosy vyplývajúce z globálneho rastu maloobchodných tržieb (bez vplyvu cudzej meny) čiastočne kompenzovali pokles výnosov v druhom štvrťroku 2023. Americké franšízové licenčné poplatky a poplatky sa zvýšili predovšetkým v dôsledku zvýšenia poplatkov, ktoré platia franšízanti v USA za používanie technologických platforiem spoločnosti, ako aj rastu maloobchodného predaja v USA, ktorý možno pripísať čistému rastu obchodu a vplyvu predaja v obchode v roku 2022. Medzinárodné franšízové licenčné poplatky a poplatky sa tiež zvýšili v dôsledku rastu predaja v rovnakých obchodoch na medzinárodnom trhu vo výške približne 2,0 milióna USD.

Voľný peňažný tok s čistou hotovosťou poskytovanou prevádzkovými činnosťami, ako je určené podľa účtovných zásad všeobecne akceptovaných v GAAP noriem, predstavoval približne 204,3 milióna USD počas prvých dvoch štvrťrokov roku 2023 v porovnaní so 120,8 milióna USD v rovnakom období minulého roka.

Domino’s Pizza vstupuje do nových vôd

Začiatkom mesiaca júl 2023 firma Domino’s Pizza oznámila prekvapivé nové partnerstvo s Uber Eats a Postmates oba vlastnenými Uberom. Novinka znamená pre pizzového giganta významný posun. Historicky bola spoločnosť Domino’s zarytým odporcom aplikácií tretích strán na doručovanie, udržiavala prísnu kontrolu nad svojim produktovým reťazcom a dodávala franšízantom všetko od cesta a prísad až po vybavenie a služby prostredníctvom svojho obrovského dodávateľského reťazca.

Či už čísla rozdelíte podľa tržieb alebo obchodov, Domino’s je najväčšia svetová spoločnosť na výrobu pizze. Tento rozsah umožnil spoločnosti až doteraz odolávať nutkaniu spolupracovať s aplikáciami na doručovanie jedla.

Ale zvyky sa menia. Generálny riaditeľ spoločnosti, Russell Weiner hovorí, že objednávky na donášku pizze priamo z reťazcov nerastú, viď text vyššie, zatiaľ čo objednávky na základe aplikácií rastú. Rivali ako Papa Johns a Pizza Hut skočili do aplikácií tretích strán na doručovanie už v roku 2019 a pomocou nich predaja pizze v USA teraz predstavujú 14 %, oproti 4 % pred pandémiou!

Očakáva sa, že nové partnerstvo zvýši ročné tržby až o 1 miliardu USD. To je dobrá správa pre jednotlivých prevádzkovateľov franšízy a samotnú materskú spoločnosť, ktorá väčšinu svojho zisku tvorí z franšízových honorárov a poplatkov.

Disclaimer:Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.