Keďže makroekonomické ukazovatele ako je vysoká inflácia, úrokové sadzby v priebehu roka rástli, trhová kapitalizácia kryptomien klesala spolu s akciovými trhmi. Tieto slabnúce trhové podmienky sa ešte zhoršili dvoma senzitívnymi udalosťami. Prvým bol bnkrot krypto projektu LUNA v 2. štvrťroku 2022, čo prispelo k približne 60 % poklesu trhovej kapitalizácie kryptomien a odhalilo zlé praktiky riadenia rizík v kryptomenách, čo v konečnom dôsledku pomohlo viesť k bankrotom spoločnosti Three Arrows Capital, Voyager, súvisiacej s úvermi a Celzia. Najväčšou udalosťou roka bol krach a následný kolaps FTX v 4. štvrťroku 2022, ktorý bol výsledkom podvodu a dopomohol k ďalším bankrotom firiem.

Napriek veľkým minuloročným otrasom, Coinbase a trh digitálnych aktív sa do značnej miery ukázali ako odolné. V dôsledku nepriazni sa trhová kapitalizácia digitálnych aktív medziročne znížila o –64 %, čo predstavuje čiastku 1,5 bilióna dolárov a volatilita dosiahla niekoľkoročné minimá. V dôsledku toho medziročne klesli celkové objemy obchodov o -50 % a výnosy z transakcií o -66 %.

Napriek nepriazni, Coinbase vzrástol počet overených používateľov na 110 miliónov, čo je medziročný nárast o 23,5 %. Firma uvádza, že zhruba 25 % zo 100 najväčších hedžových fondov na svete podľa hlásených AUM sa rozhodlo pre využitie služieb Coinbase. Firma tiež oznámila mnoho partnerstiev, vrátane spoločnosti Blackrock.

Firma očakáva ďalšie zníženie počtu zamestnancov v januári 2023 a bude pokračovať v snahách o plošné riadenie nákladov. To bude mať za následok zníženie technológií a vývoja o viac ako 30 %, predaja a marketingu a všeobecných a administratívnych nákladov v porovnaní s 4Q 2022, čo by predstavovalo viac ako 25 % zníženie.

Hospodárenie Coinbase nie je veľmi pichotivé. Čistý príjem za 4. štvrťrok dosiahol 605 miliónov dolárov, čo predstavuje medzi kvartálny nárast o 5 %, z čoho 322 miliónov dolárov tvorili výnosy z transakcií a 283 miliónov dolárov predstavovali výnosy z predplatného a služieb. Za celý rok firma vygenerovala čisté príjmy vo výške 3,1 miliardy dolárov, čo je pokles zo 7,4 miliardy dolárov v roku 2021. Pričom 2,4 miliardy dolárov tvorili výnosy z transakcií a 793 miliónov dolárov predstavovali výnosy z predplatného a služieb.

Čistá strata za 4. štvrťrok bola 557 miliónov dolárov. Čistá strata za celý rok 2022 dosiahla 2,6 miliardy dolárov a zahŕňala 694 miliónov dolárov v nerealizovanom nepeňažnom znehodnotení kryptoaktív a znehodnotení portfólia rizikového kapitálu (Coinbase Venture). Upravená EBITDA za štvrtý štvrťrok bola záporná 124 miliónov dolárov. Upravená EBITDA za celý rok 2022 dosiahla záporných 371 miliónov dolárov.

Firma si uvedomuje situáciu na trhu s digitálnymi aktívami (DA) a preto verí, že rok 2023 bude významným rokom pre krypto politiku v Spojených štátoch a v zahraničí, vrátane Európskej únie, čím prinesie vietor do plachiet trhu s DA. Rámec MiCA Európskej únie bol dokončený v októbri 2022. Odvtedy EÚ a jej členské štáty zamerali svoju pozornosť na sfunkčnenie a implementáciu tohto rámca. EÚ nie je jedinou jurisdikciou, ktorá vidí hodnotu v regulácii. Brazílsky prezident v decembri 2022 podpísal zákon, ktorý potvrdzuje používanie kryptomien ako platby v rámci krajiny, riadi vymenovanie jediného regulátora, ktorý by dohliadal na krypto, a v konečnom dôsledku zabezpečuje lepšiu ochranu spotrebiteľov a dodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí. Spojené kráľovstvo v januári tohto roku zverejnilo podrobnú správu, ktorá načrtáva plán Spojeného kráľovstva na reguláciu poskytovateľov služieb v oblasti krypto aktív. K spomínaným krajinám sa pripájajú krajiny ako India, Austrália, Švajčiarsko, či Hongkong