Na vynikajúcich výsledkoch roka 2022 môžeme vidieť silu obchodného modelu španielskej spoločnosti Inditex a jeho schopnosť posunúť sa na novú úroveň rozvoja, v ktorej bude kľúčová pozícia v móde, skúsenosti zákazníkov, záväzok k udržateľnosti a podpora talentov našich tímov spoločnosti. Inditex za minulý rok 2022 dosiahol tržby 32,6 miliardy eur.

Za týmto úspechom sa skrýva zvýšená návštevnosť a diferenciácia predajní. To malo vplyv na predaje produktov, ktoré boli pozitívne vo všetkých kľúčových geografických oblastiach obchodov, online predajov, vrátane všetkých módnych značiek (firma ich v reportoch označuje ako concepty). Tržby v predajniach mediročne vzrástli o 23 %. Kľúčom úspechu je trvalý program optimalizácie predajní a digitalizácie. V minulom roku 2022 Inditex otvoril nové obchody na 33 trhoch. Skupina zostala veľmi aktívna v činnostiach zameraných na optimalizáciu predajní (201 otvorení, či 186 rekonštrukcií). Na konci fiškálneho roka 2022 spoločnosť Inditex prevádzkovala 5915 obchodov. Kompletný zoznam predajní značiek na jednotlivých trhoch bližšie popisuje vizualizácia.

Online predaje dosiahli tržby 7,8 miliardy eur, ktoré prepísali rekordnú hodnotu z roku 2021 o 4 %. Realizácia obchodných postupov bola veľmi silná. Hrubý zisk vzrástol o 17 % na 18,6 miliardy eur, pričom prevádzkové náklady vzrástli o 15 %. Hrubá marža dosiahla 57 %. EBIT dosiahol 5,5 miliardy eur. Čistý zisk vzrástol o 27 % na 4,1 miliardy eur. Výsledky spoločností konsolidovaných metódou vlastného imania dosahujú 53 miliónov eur. Vzhľadom na silnú realizáciu obchodného postupov vzrástla čistá hotovostná pozícia o 8 % na 10 miliárd eur. Kapitálové výdavky za rok 2022 dosiahli 1,4 miliardy eur, z čoho 192 miliónov eur pripadá na mimoriadne investície spojené s viacročnými strategickými projektmi.

Čisté tržby podľa koncepcie (značiek) za rok 2022 sú uvedené nižšie.

Vzhľadom na napätie v dodávateľskom reťazci vo fiškálnom roku 2022 Inditex dočasne zrýchlil prílev investorov v prvých deviatich mesiacoch roka s cieľom zvýšiť dostupnosť produktov bez akejkoľvek zmeny úrovní záväzkov. Uvedené kolekcie počas tohto obdobia mali vysokú kvalitu a viedli k silnému rastu predaja. V dôsledku silného predaja v roku 2022 a postupnej normalizácie podmienok dodávateľského reťazca do konca roka sa zásoby vrátili na bežnú úroveň a k 31. januáru 2023 boli vyššie len o 5 %.

Strategická aktualizácia na ďalšiu úroveň
Inditex naďalej vidí silné príležitosti pre svoj rast. Kľúčovými prioritami firmy zo Španielska je neustále zlepšovať ponuku produktov, zlepšovať zákaznícku skúsenosť, zvyšovať zameranie na udržateľnosť a zachovať talenty a odhodlanie svojich ľudí. Uprednostňovanie týchto oblastí ich Inditex považuje za dlhodobý organicky rast firmy a posun na novú úroveň.

Rast firmy je podporený investíciami do obchodov, pokrokom v online predajnom kanáli a vylepšeniami logistických platforiem s jasným zameraním na inovácie a technológie. Udržateľnosť je kľúčovou súčasťou stratégie.

V roku 2022 Inditex zaznamenal veľmi silný pokrok jedinečného obchodného modelu a podstatné zvýšenie diferenciácie prostredníctvom efektívnosti vo všetkých oblastiach operácií, čo povedie k zlepšeniu zákazníckej skúsenosti.

Ponuka produktov
Inditex sa bude naďalej zameriavať na kreativitu, kvalitu a dizajn všetkých svojich produktov a posilňovať obchodné iniciatívy všetkých konceptov. Aby Inditex posilnil schopnosť ponúkať zákazníkom najnovšiu módu s ich želaniami, spoločnosť plánuje zvyšovať logistickú kapacitu v distribučných centrách so špeciálnym zameraním na optimalizáciu a automatizáciu prevádzky.

Zákaznícka skúsenosť
Rovnako Inditex chce svojim zákazníkom ponúkať ten najlepší zážitok z nakupovania v kamenných obchodoch ako aj na online platformách. Čo sa týka predajní, značky budú uvádzané na nových trhoch a nových miestach. Okrem toho robí dôležité rozšírenia v niektorých z najreprezentatívnejších obchodov. V USA vidí výrazné možnosti dlhodobého rastu. V rokoch 2023-2025 Zara zrealizuje najmenej 30 nových projektov v mestách v podobe nových obchodov, rozšíreniach, či dokonca v zmenách lokalít.

Od roku 2023 chce vo svojich obchodoch zaviesť novú bezpečnostnú technológiu, ktorá eliminuje potrebu pevných štítkov. Táto nová technológia umožní výrazné zlepšenie zákazníckej skúsenosti, uľahčí interakciu s produktmi a zlepší nákupný proces. Nový systém bude postupne implementovaný do všetkých konceptov a bude základom pre to, aby v nasledujúcich rokoch pokračoval v prehlbovaní digitalizácie predajní a ich integrácii s online platformami.

V online kanáloch plánuje pokračovať v zlepšovaní skúseností zákazníkov tým, že im sprístupní nástroje, ako je odporúčanie novej veľkosti a model personalizácie v reálnom čase, ktorý uľahčí vyhľadávanie.

Udržatelňosť
Inditex v reporte uvádza, že je na správnej ceste, aby dosiahol všetky záväzky udržateľnosti, ktoré firma oznámila už v minulosti. V tomto zmysle v roku 2022 dosiahla 100 % spotrebovanej elektriny vo svojich zariadeniach ako sú centrálne čerpadlá, logistické platformy a sklady, z obnoviteľnej energie.

Pokiaľ ide o cirkulárnosť, platforma Zara Pre-Owned, ktorá je v súčasnosti dostupná vo Veľkej Británii, zasiahne nové relevantné trhy, počnúc Francúzskom a Nemeckom. Prostredníctvom tejto platformy bude naďalej pomáhať svojim zákazníkom predĺžiť cyklus životnosti odevov Zara prostredníctvom darovania, opravy alebo ďalšieho predaja. Okrem toho, firma plánuje do budúcna predstaviť nové ambiciózne plány.

Výhľad do budúcna
Inditex pôsobí na 213 trhoch s nízkym podielom vo vysoko fragmentovanom sektore, čím vidí silné príležitosti na rast. V budúcnosti očakáva zvýšenie produktivity predaja vo svojich predajniach ako aj v online priestore. Pre rok 2023 Inditex očakáva stabilnú hrubú maržu. V tomto roku tiež plánuje investície, ktoré rozšíria kapacity, dosiahnu efektivitu a zvýšia konkurenčnú diferenciáciu na ďalšiu úroveň. Bežné kapitálové výdavky odhaduje na približne 1,6 miliardy eur.

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.