Napriek turbulentnému roku 2023 a celkovo neistého investičného prostredia na CEE trhoch, Burza cenných papírů zaznamenala stabilný rok.

Síce s akciami Burza cenných papírů Praha nie je možné verejne obchodovať, napriek tomu hrá kľúčovú rolu pre český kapitálový trh. Ako hospodári, môžete si pozrieť na priloženom grafe. Burza zaznamenala stabilný rok 2023 s výnosmi 659,6m Kč YoY +2,4% a čistým ziskom 300,9m Kč YoY +4,1%.

Ďalšie zaujímavosti:
K 31. 12. 2023 burza na obchodovanie eviduje nasledujúci počet emisií:
• 17 emisií akcií na trhoch Prime Market a Standard Market
• 13 emisií akcií na trhu ŠTART
• 31 emisií akcií na trhu Free Market
• 39 emisií cenných papierov kolektívneho investovania
• 128 emisií dlhopisov a odtrhnutých kupónov
• 107 emisií investičných certifikátov a warrantov

Rok 2023 priniesol pokles objemu burzových obchodov na úroveň roku 2020, to je na 123,5 mld. Kč, čím burza zdieľala osud drvivej väčšiny ostatných európskych trhov. Na druhú stranu zainvestovaní investori mohli byť spokojní, hlavný index burzy PX-TR za rok 2023 posilnil +28%.