Rok 2022 bol piatym rokom transformácie spoločnosti A.P. Moller – Maersk z diverzifikovaného konglomerátu na globálneho integrátora kontajnerovej logistiky, spájajúceho a zjednodušujúceho dodávateľské reťazce zákazníkov.

Námorný biznis firmy sa na príjmoch firmy podieľa 79 percentami a bez 12 tisíc námorníkov by nebolo ani samotnej spoločnosti. Čo treba naozaj vyzdvihnúť, firma sa mení z klasickej logistickej spoločnosti na technologickú, pretože firmá má fyzické zariadenia a tie potrebuje premiestňovať a správne manažovať.

Maersk prevádzkuje ako lode, tak aj terminály. Ak má logistický komplexný systém fungovať, potrebuje spoľahlivý tok informácií, schopnosť identifikovať a riešiť problémy v reálnom čase bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta sa kontajnerová loď nachádza.

Na hladký priebeh plavby je potrebná správna organizácia kontajnerov, o ktoré sa starajú počítačové programy. Ich organizovanie je komplikovaný proces, pretože kontajnery, ktoré sa vykladajú skôr, by mali byť prístupné žeriavom v prístave ako prvé. Kontajnery, ktoré potrebujú chladenie sa musia umiestniť na miesta s prívodom elektriny. Kontajnery s tovarom, kde hrozí únik kvapaliny, musia mať ľahký prístup pre posádku. To najdôležitejšie, loď musí byť správne vyvážená.

Tento fakt, že sa Maersk transformuje na technologickú spoločnosť potvrdzujú ohromné investície do nových IT riešení a do firmy sa snaží prilákať šikovných programátorov. Počet IT odborníkov sa za posledné štyri roky strojnásobil, čo predstavuje cirku 6 tisíc ľudí. Firma skúša šťastie aj ďalej, pretože dopyt po IT špecialistoch je veľmi vysoký.

Investočný fond Maersk Growth

Spoločnosť Maersk má pod sebou investočný fond Maersk Growth podporujúci už tri desiatky startupov, ktoré sa zaoberajú výskumom geotermálnej energie, cez dodávateľov veterných turbín a udržovateľných obalov až po zdravotnú diagnostiku.

Maersk Growth je venture odnož spoločnosti A. P. Moller – Maersk s poslaním digitalizovať, demokratizovať a dekarbonizovať dodávateľské reťazce podporou nových obchodných modelov a technológií.

Maersk sa darí napĺňať plán fúzií a akvizícií. V minulom roku sa dánskej firme podarilo úspešne prevziať Martin Bencher Group ako aj Pilot, Senator a LF Logistics.

Prepravný trh

Prepravná firma ako aj ďalšie ťažia z globalizácie dodávateľských reťazcov. Odhaduje sa, že 90 % svetového tovaru sa prepravuje výlučne na lodiach vrátane importovaného ovocia, či spotrednej a bielej elektroniky. Pre lepšiu predstavu, do jedného lodného kontajnera sa zmestí približne 48 tisíc banánov, 400 LCD televízorov alebo v priemere 55 chladničiek. 

Trh lodnej prepravy sa vyznačuje neuveriteľnou koncentráciou moci. Štyri lodné spoločnosti dánsky AP Moller-Maersk Group (Maersk), švajčiarska Mediterranean Shipping Company (MSC), frncúzska CMA CGM Group (CGM) a čínske China Ocean Shipping Company (COSCO) ovládajú približne 58,5 % trhu.

Posledné roky boli pre dánsku spoočnosť Maersk ako aj pre jej hlavných konkurentov výnimočné, pretože dopyt po lodnej doprave bol taký obrovský a kapacity obmedzené, že ceny dopravy vystrelili do neuveriteľných výšok. Analytická spoločnosť Sea-Inteligence uvádza, že podľa harmonogramu ešte pred covid pandémiou priplavalo a odplávalo zo svetových prístavov 75 % lodí. V roku 2020 to bolo len 35 %, pretože stovky lodí čakajú pred bránami najväčších prístavoch na svete, hlavne na západnom pobreží USA a pri Číne. V najkritickejšom období cena námornej dopravy sa vyšplhala na neuveriteľných 11 tisíc dolárov za kontajner, čo predstavuje osemnásobok oproti začiatku covidovej pandémie pred dvoma rokmi. Od novembra 2021 sa cena za prepravu držala na mimoriadne vysokej úrovni 9700 dolárov za kontajner.

Ekonomický výhľad sa v roku 2022 zmenil. Po silnom začiatku roka zasiahli ekonomickú aktivitu a dodávateľské reťazce nové šoky. Vysoká inflácia, budovanie zásob a vyváženie smerom k výdavkom na služby znížili dopyt po tovare, čím sa svetový obchod vrátil na úroveň pred pandémiou. V čase písania tejto analýzy sa cena za prepravu jedného kontajnera držala na úrovni 2000 dolárov.

Ekonomická aktivita a svetový obchod sa v roku 2022 po silnom odraze od pandémie spomalili. Séria nových šokov a dynamika trhu zasiahli obchodné a dodávateľské reťazce. Veľká časť ruského a ukrajinského dovozu a vývozu bola eliminovaná z trhu; spotrebitelia začali normalizovať svoje výdavky na tovar a preorientovali sa na služby, zatiaľ čo inflácia a vyššie úrokové sadzby narušili kúpnu silu; Čínsky trh s nehnuteľnosťami sa oslabil a blokády naďalej ovplyvňovali aktivitu; a oprava zásob v Európe a Spojených štátoch ovplyvnila dopyt po službách námornej a leteckej nákladnej dopravy. Dopyt po cestnej doprave zostal lepšie podporovaný v USA a Európe a využitie skladov zostalo počas roka vysoké.


V roku 2023 sa očakáva slabý hospodársky a obchodný rast. Dopyt po spotrebnom tovare sa spomaľuje a korekcia zásob negatívne ovplyvňuje krátkodobý výhľad. Geopolitika zostáva náročná, pričom niektoré dlhodobé obchodné vzťahy sa rekonfigurujú. Výsledkom je vznikajúci základný reset, v ktorom sú niektoré dodávateľské reťazce čoraz viac formované politickou voľbou.

Rekordný rok 2022 v číslach

Firma Maersk má za sebou v poradí druhý rekordný rok. Jej tržby v minulom roku narástli o 32 % a to na 81,5 miliárd dolárov a z toho čistý zisk spoločnosti dosiahol 29,3 miliárd dolárov, EBITDA a EBIT vzrástli o 53 % a 57 %. Pre dánsku spoločnosť Maersk išlo o najlepší hospodársky výsledok v histórii.

Spotrebiteľský dopyt sa v priebehu roka znormalizoval, čo viedlo k opravám zásob a nižším prepravovaným objemom a sadzbám za prepravu, ale pokračovalo sa v možnostiach rastu v oblasti logistiky a služieb (Logistics & Services) a terminálov (Terminal). Na pretrvávajúcom výnimočnom trhu sa vysoký dopyt nakoniec začal normalizovať a dopravné sadzby vyvrcholili v 3. štvrťroku, čo bol 16. štvrťrok v rade s medziročným rastom ziskov. Dynamika v poskytovaní integrovaných logistických riešení krížovým predajom logistických produktov existujúcim zákazníkom na trhu Ocean zostala veľmi silná. Firma očakáva, že s hroziacim spomalením globálnej ekonomiky povedie k oslabeniu trhu v Ocean a celkovo k oslabeniu trhov naprieč celým svetom. Napriek tomu sa A.P. Moller – Maersk bude aj naďalej snažiť o možnosti rastu v rámci logistického podnikania a terminálov.

Pre roky 2022 – 2023 sa očakávanie akumulovaných CAPEX nemení na úrovni 9,0 – 10 miliárd USD, čo je spôsobené pokračujúcimi investíciami do integračnej stratégie so zameraním na rast, automatizáciu a dekarbonizáciu. Firmá dosiahla rekordný Free Cash Flow 27,1 miliárd USD. Pomerovový ukazovateľ P/E v čase písania analýzy bol na úrovni 1,39!

Info pre držiteľov akcií

Predstavenstvo navrhuje akcionárom dividendu za rok 2022 vo výške 4 300 DKK na akciu 1 000 DKK, čo zodpovedá 37,5 % základného čistého výsledku podľa dividendovej politiky spoločnosti rozdeľujúcej 30 – 50 % čistého zisku akcionárom v dividendách. Navrhovaná výplata dividend predstavuje dividendový výnos 27,5 % na základe záverečnej ceny akcie Maersk B 15 620 DKK k 30. decembru 2022. Výplata sa očakáva 31. marca 2023.

Na základe dobrých finančných výsledkov sa predstavenstvo v auguste 2022 rozhodlo zvýšiť existujúci program spätného odkúpenia akcií približne z 2,5 miliardy USD na 3 miliardy USD ročne. Okrem toho sa predstavenstvo na roky 2024-2025 rozhodlo zvýšiť program spätného odkupu akcií o 500 miliónov USD ročne z približne 2,5 miliardy USD na 3,0 miliardy USD.

V priebehu roku 2022 A.P. Moller – Maersk odkúpila späť 215 002 akcií typu A a 904 856 akcií typu B v hodnote približne 2,8 miliardy USD vrátane akcií odkúpených späť v rámci dlhodobého stimulačného plánu. K 31. decembru 2022 vlastní A.P. Moller – Maersk celkovo 201 717 akcií typu A a 887 557 akcií typu B ako vlastných akcií, čo zodpovedá 5,82 % základného imania. A.P. Moller – Maersk sa zaviazal k návratnosti akcionárov počnúc programom spätného odkúpenia akcií vo výške 12 miliárd USD do roku 2025 a svojou dividendovou politikou, pozri vyššie. Riadne valné zhromaždenie splnomocnilo predstavenstvo, aby umožnilo spoločnosti nadobudnúť vlastné akcie v rozsahu, v ktorom menovitá hodnota celkovej držby vlastných akcií spoločnosti nikdy nepresiahne 15 % základného imania spoločnosti.

Zelená budúcnosť a ESG

Vo februári 2023 bola vydaná nová štúdia Corporate Climate Responsibility Monitor 2022 mimovládnych agentúr New Climate Institue a Carbon Market Watch skúmala ekologické aktivity 25 svetových spoločností, ktoré si stanovili klimatické ciele a opierajúce sa o ne v marketingu firmy. Pôvodne ich zámerom bolo opísať prínosné aktivity veľkých firiem v oblasti udržateľnosti a chceli ich verejnosti prezentovať ako pozitívny príklad. Záver výskumníkol zaskočil, pretože ukázala, že väčšina z nich svoje snahy o udržateľnosť zveličuje.

Kupodivu, najvyššie hodnotenie v ich výskume získal už druhý rok po sebe dánsky lodný prepravca Maersk, pričom lodná doprava patrí medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Celkovo produkuje 3 % svetových emisií uhlíka, čo z neho robí šiesteho najväčšieho znečisťovateľa na svete.

Najväčším problémom veľkých kontajnerových lodí je lacné lodné palivo, ktoré pri spaľovaní produkuje obrovské množstvo znečisťujúcich látok ako je oxid siričitý, oxidy dusíka a pevné častice. Znečistenie stále rastie, pretože po svete sa plaví viac ako 50 tisíc obchodných lodí. Tým sa ohrozuje zdravie ľudí, najmä pozdĺž kľúčových lodných trás a veľkých prístavoch v Los Angeles, Singapure, či Hamburgu.

Ľudia vo firme Maersk si tento problém veľmi dobre uvedomujú. Spoločosť v súčasnosti investuje viac ako miliardu dolárov do vývoja tzv. zelenej flotily. Maerks zriadil neziskovú organizáciu na výskum bezemisovej lodnej dopravy. Okrem toho sa firma v roku 2021 zaviazala, že prvú kontajnerovú loď poháňanú tzv. neutrálnym palivom uvedie do prevádzky už v roku 2024. Okrem toho si už spoločnosť objednala dvanásť lodí, ktoré by mali byť poháňané metanolom. Každá z ních bude stáť neuveriteľných 130 milióna dolárov a zároveň, každá z nich bude schopná prepraviť 16 tisíc kontajnerov. So svojím záväzkom to myslí Maersk vážne, pretože celá dánska flotila má byť do roku 2040 bezemisná.

Lodný koncern tiež uzavrel partnerstvá so šiestimi firmami zo Švajčiarska, Dánska, USA i Číny s cieľom vytvoriť zdroj na ziskavanie tzv. zeleného metanolu. Takto chce firma už do konca roka 2025 získať 730 tisíc ton tohto paliva ročne.

Spoločnosť je tiež hlavným zástancom väčšej akcie v lodnom priemysle. Napríklad v roku 2021 spoločnosť vyzvala členské štáty Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), aby zaviedli globálnu uhlíkovú daň pre sektor lodnej dopravy.

Zdroj hlavnej ilustrácie: RadiasaTutorial Rti

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.