Čistá produkcia ropy, kvapalín a zemného plynu spoločnosti Vår Energi dosiahla v druhom štvrťroku 2023 v priemere 202 kboepd, čo je pokles o -6 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2022 sa produkcia znížila o -3 %, najmä v dôsledku nižšej produkcie a nižších cien komodít. Vår Energi sa podieľa na niekoľkých významných rozvojových projektoch na NCS, čo je Norwegian continental shelf, ktoré podporujú cieľ spoločnosti produkovať viac ako 350 kboepd do konca roku 2025. Projektové portfólio spoločnosti v druhom štvrťroku napredovalo podľa plánu, vrátane väčších projektov Balder X, Johan Castberg a Breidablikk. Bauge, Hyme a Fenja začali s výrobou v apríli. Aj to s menším opozdením oproti pôvodnému plánu kvôli neskorému prístupu k Njord. Momentálne sú vo fáze nábehu.

Vår Energi v druhom št rťroku 2023 priniesol solídny výkon na prevádzkovaných aktívach. Spoločnosť pokračovala v realizácii vysokých cien plynu a taktiež splnila kľúčové míľniky na projekte Balder X. Celkový príjem v tomto štvrťroku Vår Energi dosiahol 1 436 miliónov USD, čo je medziročný pokles o –41 %. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2023 ide o pokles –31 %, najmä v dôsledku nižších cien komodít. Zisk pred zdanením dosiahol 701 miliónov USD. Cash flow z operácií (CFFO) bol 231 miliónov USD, čo je zníženie o -82,9 % z 1 358 miliónov USD v predchádzajúcom štvrťroku tohto roka, čo bolo ovplyvnené predovšetkým nižšími príjmami a vyššími platbami daní, kde efektívna sadzba dane je 78 % a príjem firmy bol z daneným celkovou efektívnou sadzbou dane vo výške 83,7 %, čim firma Vår Energi dosiahla zisk len 98 096 miliónov USD.

Dňa 23. júna sa spoločnosť Vår Energi dohodla dohodu s Neptune Energy Group Holdings Limited na získaní 100 % akcií spoločnosti Neptune Energy Norge AS („Neptune Norway“) za hotovostnú protihodnotu na základe dohodnutej hodnoty podniku vo výške 2,275 miliardy USD s cieľom urýchliť rast a hodnotu firmy. Transakcia posilní pozíciu spoločnosti vo všetkých existujúcich hubových oblastiach a spojí dve silné organizácie s rozsiahlymi skúsenosťami NCS. Bude financovaný prostredníctvom dostupnej likvidity a úverových nástrojov a očakáva sa, že v budúcnosti posilní dividendovú kapacitu. Dokončenie transakcie sa očakáva v prvom štvrťroku 2024. V súvislosti s transakciou Eni S.p.A súhlasila, že získa zvyšné aktíva skupiny Neptune, okrem Nemecka, aj to v samostatnej transakcii. Dokončenie oboch transakcií je vzájomne podmienené.

O spoločnosti
Vår Energi je popredná nezávislá ťažobná ropná a plynárenská spoločnosť na nórskom kontinentálnom šelfe (NCS). Spoločnosť má za cieľ zvýšiť produkciu na viac ako 350 kboepd do konca roku 2025 a zároveň znížiť výrobné náklady na približne 8 USD na boe z približne 13,5 USD v roku 2022, keďže sa začnú realizovať nové projekty a dosiahnu sa efekty opatrení na zlepšenie. Tvorba hmotných peňažných tokov a súvaha investičného stupňa umožňujú atraktívne a odolné rozdeľovanie dividend. Na tretí štvrťrok 2023 plánuje Vår Energi dividendu vo výške 270 miliónov USD a Spoločnosť opakuje svoj plán rozdeliť približne 30 % cash flow z operácií po zdanení (CFFO) v roku 2023.

Vår Energi sa zaviazala poskytovať lepšiu budúcnosť. Ambíciou spoločnosti je byť najbezpečnejším operátorom, vybraným partnerom a lídrom ESG s hmatateľným a konkrétnym plánom na zníženie emisií vo svojich prevádzkach o 50 % do roku 2030.

Vår Energi je kótovaná na Oslo Stock Exchange (OSE) pod tickerom VAR.

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.