Spoločnosť Hidroelectrica patrí medzi najziskovejšie firmy v Rumunsku. Vyrába energiu z obnoviteľných zdrojov – z vodných elektrární, čo je zaujímavé hlavne pre medzinárodných investorov, ktorí kladú dôraz na zelené energie, životné prostredie a tiež na sociálne a corporate governance aspekty.

Preto svoje akcie uvedie na bukureštskej burze. Týmto krokom pôjde o jedno z najväčších tohtoročných IPO v Európe. Firma oznámila, že 12. júla 2023 vstúpi na bukureštskú burzu s akciami v cene 104 lei (21 eur) za kus. Týmto krokom bude spoločnosť ohodnotená na 46,8 miliardy lei (9,4 miliardy eur).

Približne 17 % podiel vo firme dáva na trh menšinový akcionár, fond Fondul Proprietatea, ktorý spravuje americká investičná spoločnosť Franklin Templeton. V prípade veľkého záujmu môže Fondul Proprietatea predať celý svoj podiel, ktorý teraz predstavuje celkom 19,94 %. Zvyšných viac ako 80 % akcií vlastní rumunský štát. Ten však žiadne cenné papiere momentálne nepredáva.

Vďaka zalistovaniu akcií spoločnosti Hidroelectrica mohlo objaviť Rumunsko v medzinárodných burzových indexoch, ktoré zostavuje americká firma MSCI a posunúť sa do kategórie emerging markets (rozvíjajúci trh).

Kvôli lepšej predstave ako firma zarába peniaze a aké zisky dosahuje, môžeme vidieť na vizualizácii, kde je znázornený výkaz ziskov a strát za prvý kvartál tohto roka. Teda kvôli relevancii pred IPO.

DISCLAIMER:

Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.