Ako stojí v nadpise vizualizácie, spoločnosť Groupon ($GRPN) spája zákazníkov s miestnymi podnikmi prostredníctvom priameho predaja a objednávok. Inak povedané, mnoho miestnych podnikov ponúka poukážky a kupóny na svoje tovary a služby. Následne Groupon nájde tieto ponuky, vyjednáva s podnikmi a sprístupní ponuky spotrebiteľom na jeho online platforme. Groupon zarába na poplatkoch, ktoré platia obchodníci, ktorých zákazníci využívajú ich kupóny, a podniky získavajú pozornosť a priazeň spotrebiteľov.

Groupon rozdeľuje svoje výnosy do dvoch kategórií: gross billings a revenue. Spoločnosť tiež používa non-GAAP metriky, ako je voľný peňažný tok a upravená EBITDA, na meranie a vykazovanie výkonnosti interne a akcionárom. Regulačné orgány však neuznávajú tieto non-GAAP opatrenia, preto vo svojich povinných podávaniach uvádza opatrenia v súlade s GAAP.

Za štvrťrok končiaci sa 31. marca 2023 Groupon vykázal celkové tržby (Revenue) 121,6 milióna USD. Podľa štvrťročnej správy mala spoločnosť aktívnu zákaznícku základňu 18,2 milióna, čo je pokles z 18,8 milióna v predchádzajúcom štvrťroku. Spoločnosť zaznamenala čistú stratu za štvrťrok 28,6 milióna USD a prevádzkovú stratu 30,57 milióna USD.

V súčasnosti Groupon nachádza a predstavuje možnosti kupónov a úspor spotrebiteľom na celom svete. Preto svoje výnosové operácie delí do dvoch segmentov: Severná Amerika a Medzinárodný segment. Na každý zo spomínaných segmentov firma používa rovnaké metriky na meranie svojej finančnej a prevádzkovej výkonnosti.

Severná Amerika
Severoamerický segment pôsobí v USA a Kanade. Platforma spoločnosti zhromažďuje kupóny a ponuky z celej krajiny a konsoliduje ich pre spotrebiteľov, čím sa im uľahčí šetrenie. Groupon na svojej platforme predáva aj produkty tretích strán.

Segment stratil v prvom štvrťroku významných aktívnych zákazníkov a s tým aj výnosy. Groupon pripisuje stratu zákazníkov poklesu angažovanosti na svojej platforme, čo viedlo k nedávnym stratám vrátane prvého štvrťroka 2023. V prvom štvrťroku 2023 vygeneroval segment Severnej Ameriky spoločnosti Groupon príjmy vo výške 89,3 milióna USD.

Groupon sa usiluje o aktívne využívanie marketingu na získavanie zákazníkov, ktorí pristupujú k jej službám prostredníctvom online trhoviska prostredníctvom mobilných aplikácií alebo webových stránok.

International
Groupon ponúka svoje služby medzinárodne v nasledovných krajinách:

 • Austrália
 • Spojene kralovstvo
 • Belgicko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Spojené Arabské Emiráty
 • Írsko
 • Taliansko
 • Poľsko
 • Holandsko
 • Španielsko
 • Quebec

Jej služby zostávajú na medzinárodnej úrovni, ale rovnako ako v prípade USA a Kanady sa firma zameriava na oblasť, v ktorej pôsobí. V prvom štvrťroku 2023 vygeneroval segment Groupon International tržby 32,4 milióna USD.

Groupon nie je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka túto službu – konkuruje RetailMeNot, Rakuten, Slickdeals, DealPlus a mnohým ďalším.

Ako Groupon funguje?
Spotrebitelia môžu prejsť na Groupon.com a uplatniť si bezplatné ponuky, ako sú kupóny, na miestny tovar a služby so zľavou. Alebo môžu použiť Groupon Gift Card na získanie výhod Groupon. Firmy môžu využívať Groupon ako reklamnú a marketingovú službu. Platby za ponuky Groupon idú spoločnosti Groupon, ktorá odpočíta poplatok z hornej časti a zvyšok potom pošle obchodníkovi.

Aký je aktuálny stav firmy?

Groupon má problémy s udržaním si svojej pozície na trhu. Tržby, zisky a aktívni zákazníci od roku 2018 neustále klesajú. Spoločnosť začala s plánom reštrukturalizácie ešte v roku 2020 a v júni 2023 takmer dokončila prechod na nový model, o ktorom je presvedčená, že vráti svoju konkurenčnú výhodu.

Dušan Šenkypl, vymenovaný za dočasného generálneho riaditeľa v marci 2023 oslovil akcionárov vo svojom prvom štvrťročnom liste, v ktorom načrtol svoju stratégiu prepracovať spôsob, akým sama seba spoločnosť predáva, rozširovať svoju obchodnú základňu a zamerať sa na geografický dopyt s cieľom zacieliť na zákazníkov v príslušných oblastiach.

Slovo na záver

Groupon sa stal obľúbencom spotrebiteľov obchodov. Speňaženie je také jednoduché ako registrácia a zakúpenie poukazu za najlepšiu možnú cenu. Ale zvýšená konkurencia a meniace sa spotrebiteľské trendy narušili konečný výsledok spoločnosti.

Internetová spoločnosť prešla v posledných rokoch výraznými zmenami. Hoci výnosy počas svojej nedávnej histórie klesali, Groupon sa zaviazal zmeniť sa, aby lepšie slúžil ako zákazníkom, tak aj firmám.

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.