Photon Energy Group nenaplnila očakávania zo začiatku roka 2023

Vedenie spoločnosti Photon Energy Group uznáva, že hospodárske výsledky nenaplnili očakávania a sľuby zo začiatku roku 2023. Firma rok 2023 označila za náročný, s externými aj internými faktormi, ktoré sa menili a negatívne ovplyvnili spoločnosť. Medzi tieto faktory patrili turbulentné makroekonomické prostredie, vysoké úrokové sadzby a klesajúce ceny energie.

Spoločnosť čelila rôznym výzvam, vrátane omeškania spustenia nových elektrární v Rumunsku, nižších výnosov z výroby a silnej konkurencie v segmente fotovoltalických komponentov. Napriek všetkým týmto ťažkostiam sa Photon Energy podarilo dosiahnuť najväčší nárast výrobných kapacít v histórii skupiny Photon Energy, pričom celkovo 35,4 MWp bolo spustených do prevádzky za jeden rok, 3,8 MWp bolo spustených v januári 2024 a ďalších 12,4 MWp bolo technicky dokončených a je v procese spúšťania do prevádzky.

Vzhľadom na okolnosti, vedenie spoločnosti sa na konci roku 2023 strategicky rozhodla vrátiť sa k podpore prostredníctvom garantovaných výkupných cien v Českej republike a Maďarsku, aby zmiernila riziko nízkych cien energií a ich potenciálny vplyv na ziskovosť skupiny.

V roku 2023 firma dosiahla celkové tržby vo výške 74,3 milióna eur, čo predstavuje pokles o -21,8% YoY oproti 95,1 milióna eur pred rokom. EBITDA klesla o -78,9% YoY na 5,1 milióna eur oproti 24,3 milióna eur pred rokom. EBIT prešiel z kladného 16,9 milióna eur v roku 2022 na záporných -6,5 milióna eur, čo je pokles o -138,7%. Napokon spoločnosť čistý zisk 6,2 miliónov eur z roku 2022 sa prepadol o -330,4% na stratu vo výške -14,4 miliónov eur.

Napriek ťažkostiam v minulom roku sa vedenie spoločnosti cíti pripravené využiť príležitosti, ktoré sa objavia v roku 2024, a očakáva finančnú zmenu obratu.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.