Česká firma mmcité a. s. patrí vo svojom obore medzi svetovú špičku a vstup na pražskú burzu je pre ňu logickým krokom. Vďaka získanému kapitálu firma bude schopná výrazne rozšíriť výrobné možnosti a zvýšiť efektivitu svojho podnikania. To by sa malo prejaviť aj v budúcom významnom raste ziskovej marže mmcité.

Spoločnosť mmcité a.s. ponúkne na trhu START pražskej burzy až 1 000 000 ks nových kmeňových akcií. Počiatočná cena bola stanovená na 160 až 200 CZK za akciu. Minimálna veľkosť objednávky (1 lot) je stanovená na 100 ks akcií. Výnosy z IPO budú použité na investície do rozšírenia výrobných kapacít. V prípade úspešného upísania všetkých nových akcií by transakcia firmu ocenila na 480 až 600 miliónov českých korún.


Úpis akcií začne 12.7.2023 o 10:00. Kniha objednávok sa zverejní na stránkach PXSTART 19.7.2023 o 10:00 a úpis potom bude ukončený 26.7.2023 o 12 hodine. Výsledky úpisu budú oznámené emitentom ešte v ten istý deň. Objednávky na nákup akcií je možné zadávať cez členov burzy, tj cez banky či obchodníkov s cennými papiermi.

Ako firma hospodári môžeme vidieť na vizualizácii, ktorá sa zameriava priamo na materskú spoločnosť mmcité.

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.