Český výrobca Prabos plus a.s. pracovnej obuvi pre extrémne podmienky vykázal medziročný nárast tržieb o +26,4%. Firma dosiahla zisk po zdanení 28,9 mil. Kč.

Firma dosiahla pekné výsledky. Keďže chýbajú bližšie informácie a popisy ako sa firme (ne)darí, tak len takýto povrchný pohľad na hospodárenie firmy.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.