Pozitívny polrok 2023 českého výrobcu obuvi Prabos plus

Český výrobca Prabos plus a.s. pracovnej obuvi pre extrémne podmienky vykázal medziročný nárast tržieb o +26,4%. Firma dosiahla zisk po zdanení 28,9 mil. Kč.

Firma dosiahla pekné výsledky. Keďže chýbajú bližšie informácie a popisy ako sa firme (ne)darí, tak len takýto povrchný pohľad na hospodárenie firmy.

Business Analytics and data visualization designer, Digital Assets and Stocks Investor. Founder: gafrikresearch.sk and Podcast

Leave a reply:

Your email address will not be published.