Stocks

  • Akciový index Euro Stoxx 50 v roku 2022

    Akciový index Euro Stoxx 50 v roku 2022

    Rok 2022 sa zapíše do histórie ako rok prepadov naprieč celým investičným svetom. Negatívne ho ovplyvnila ešte pandémia COVID19, napätá situácia v Číne, vojna na Ukrajine, problémy v dodávateľských reťazcoch, energetická kríza v Európe a najvyššia inflácia za posledné dekády spôsobená monetárnou politikou. V dôsledku toho centrálne banky po celom svete začali zvyšovať úrokové…