Data Storytelling & Finančná analytika

Prinášame nový pohľad, príbeh, jednoduchosť a zrozumiteľnosť dát slovenských a českých verejne obchodovateľných firiem, private equity a startupov.

Služby

Čo ponúkame

Vytvárame grafy, infografiky a rôzne typy spracovania dát a informácií, ktoré sú jasné, pôsobivé a dobre vyzerajúce.

Komplexná alebo čiastková finančná analýza spoločností za pomoci Data Storytelling.

Spolupráca

Sme otvorení novým výzvam a nápadom. V ideálnom prípade, pokiaľ pôjde o dlhodobú spoluprácu.

Data Storytelling

Data storytelling umožňuje efektívne a zrozumiteľne prezentovanie informácií, čo napomáha lepšiemu rozhodovaniu, presviedčaniu a edukácii. Dobrý príbeh na základe dát dokáže zaujať publikum, zvýšiť pochopenie komplexných problémov a podporiť prijímanie informovaných rozhodnutí.

Finančná analytika

Finančná analytika v spojitosti s data storytellingom znamená využitie techník data storytellingu na komunikáciu finančných dát a analýz. Ide o spojenie finančných údajov s naratívom a vizuálnymi nástrojmi, aby sa komplexné finančné informácie stali zrozumiteľnejšími a ľahšie pochopiteľnými. Tento prístup môže byť veľmi užitočný pri prezentovaní finančných správ, výsledkov, prognóz a ďalších finančných informácií zainteresovaným stranám, ako sú manažment, investori alebo klienti.

Naša práca

Gevorkyan: Svetová špička vo výrobe práškovej metalurgie

Finančná analýza spolu s data storytelling (ČOSKORO)

Viete, čo je na obrázku vyššie?

Keď sa pozrieme na tento obrázok, tak vám s najväčšou pravdepodobnosťou napadne, že ide o farebnú paletu. Sčasti to pravda je, ale v tomto prípade to má ďaleko hlbší význam. Na tomto obrázku je vyobrazený graf. Presnejšie ide o grafickú interpretáciu tržieb spoločnosti GEVORKYAN a.s. počas 21 rokov. Pri pohľade zľava, spoločnosť v roku 2008 dosiahla tržby na úrovni 2 mil. EUR (presnejšie 2,3 mil. EUR). Podľa dlhodobých zmlúv a rozbehnutých projektov firma Gevorkyan v roku 2028 očakáva, že dosiahne tržby vo výške rekordných 154 mil. EUR. Keď sa na to pozrieme pekne zoširoka, tak od roku 2008 po rok 2028 firme Gevorkyan dosiahnú tržby 65-násobok a zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) 22 %. Ako to vidíme na grafe, tak tržby firmy kontinuálne rastú a podľa aktuálnych prognóz by sa to zmeniť nemalo. Dokonca, čo je na tom fascinujúce, každým ďalším rokom firma dosiahla rekordné tržby a podľa ambicióznych plánov, firma má dosiahnuť ročné tržby na úrovni 500 mil. EUR.

Chcete sa dozvedieť o spoločnosti GEVORKYAN, a.s. viac a získať FREE analýzu? Zadajte svoj email a po jej dokončení ti ju pošleme priamo do mailovej schránky.

„Vašej analýze o našej spoločnosti sa mi páči, pretože jej obsahu som rozumel na 90 %. Od Vašej konkurencie len 10 %. Ďakujeme za profesionalitu a čas venovaný našej firme.“

Dipl. Ing. Artur Gevorkyan

Zakladateľ a majiteľ firmy GEVORKYAN, a.s.

Blog

Naše články