Tatra banka, a.s. oznámila vynikajúce výsledky za rok 2023. Jej zisk po zdanení vzrástol o +22,4% na 237,3 mil. EUR, čím prekročila hranicu 200 mil. EUR čistého zisku po zdanení. Tatra banka dosiahla konsolidovaný zisk vo výške 237,2 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o +27%.

Tento rast bol poháňaný hlavne nárastom čistých úrokových výnosov a zlepšením vo výnosových kategóriách. Celkové neauditované výnosy dosiahli výšku 589,4 mil. EUR. Čisté výnosy z úrokov a dividend dosiahli 405,5 mil. EUR, čím zaznamenali +22,4% nárast. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o +5,9% na 141,5 mil. EUR, a čistý zisk z finančných nástrojov na obchodovanie a kurzových rozdielov sa zvýšil o +4,4%.

Napriek rastu ziskovosti banky sa zvýšili aj nákladové položky v dôsledku vysokých inflačných tlakov. Všeobecné administratívne náklady stúpli o +12,4% na 260 mil. EUR.

Objem úverov poskytnutých klientom vzrástol o +2,5% na 14 188 mil. EUR a objem klientskych vkladov o +1,6% na 15 745 mil. EUR. Tatra banka dosiahla návratnosť kapitálu (RoE) 16,5% a pomer nákladov voči výnosom (CIR) klesol z 45,7% na 44,4%.

Celkovo môžeme konštatovať, že Tatra banka, a.s. dosiahla výborné výsledky v roku 2023, čo potvrdzuje jej silnú pozíciu na trhu a schopnosť efektívne riadiť svoje operácie.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.