Výkonnosť vybraných ETF zamerané na umelú inteligenciu

Umelá inteligencia je vývoj strojových systémov schopných osvojiť si zručnosti, ktoré sú bežne vyhradené pre ľudí. AI je buzzword, či široko používaný pojem, pretože sa dá použiť takmer univerzálne vo všetkých odvetviach. Momentálne nemusíme koexistovať s robotmi, ale účinky umelej inteligencie a technologickej automatizácie majú výrazný vplyv na podnikanie a náš vzťah k práci.

Preto vám prinášam pohľad na výkonnosť vybraných ETF ako sa im darilo od začiatku roka, až po 10. august. Najlepšie sa darí ETF iShares od BlackRock a QQQ od Invesco.

Business Analytics and data visualization designer, Digital Assets and Stocks Investor. Founder: gafrikresearch.sk and Podcast

Leave a reply:

Your email address will not be published.