First Trust

  • Výkonnosť vybraných ETF zamerané na umelú inteligenciu

    Výkonnosť vybraných ETF zamerané na umelú inteligenciu

    Umelá inteligencia je vývoj strojových systémov schopných osvojiť si zručnosti, ktoré sú bežne vyhradené pre ľudí. AI je buzzword, či široko používaný pojem, pretože sa dá použiť takmer univerzálne vo všetkých odvetviach. Momentálne nemusíme koexistovať s robotmi, ale účinky umelej inteligencie a technologickej automatizácie majú výrazný vplyv na podnikanie a náš vzťah k práci.…