Výkonnosť Berkshire Hathaway vs indexu S&P 500

Za 58 rokov fungovania Berkshire Hathaway pod vedením Warren Buffetta a jeho pravej ruky Charlie Mungera, sa im podarilo dať dokopy vlastníctvo v bezkonkurenčnej zbierke obrovských a diverzifikovaných podnikov. Spoločne rozdeľujú finančné prostriedky investorov medzi dve súvisiace formy vlastníctva. Prvým je investovanie do podnikov, ktoré kontroluje. Berkshire zvyčajne kupuje 100 % podiel každého z nich. V druhej kategórii vlastníctva Berkshire nakupuje verejne obchodovateľné akcie spoločností, prostredníctvom ktorých pasívne vlastní časti podnikov. Hlavným cieľom pri v oboch formách vlastníctva Berkshire Hathaway, je zmysluplne investovať do podnikov s dlhodobo priaznivými ekonomickými charakteristikami a dôveryhodnými manažérmi.

Berkshire mal za sebou dobrý rok 2022. Prevádzkové zisky spoločnosti (vypočítaný podľa všeobecne uznávaných účtovných princípov GAAP, bez kapitálových ziskov alebo strát z majetkových účastí) dosiahli rekordných 30,8 miliárd dolárov. Druhým pozitívnym vývojom pre Berkshire v minulom roku bola kúpa poistovne neživotného poistenia Alleghany Corporation. Kúpa spomínanej firmy prináša mimoriadnu hodnotu, pretože bezkonkurenčná finančná sila Berkshire umožňuje jej dcérskym poisťovniam riadiť sa hodnotnými a trvalými investičnými stratégiami, ktoré nie sú dostupné prakticky všetkým konkurentom. S pomocou Alleghanyho sa poistenie v roku 2022 zvýšilo zo 147 miliárd dolárov na 164 miliárd dolárov. Pri disciplinovanom upisovaní majú tieto fondy slušnú šancu, že budú časom bez nákladov. Od kúpy prvej neživotnej poisťovne v roku 1967 sa objem akcií Berkshire vďaka akvizíciám, operáciám a inováciám zvýšil 8 000-násobne. Aj keď nie je vykázaný v účtovnej závierke firmy, tento obchod bol pre Berkshire mimoriadnym aktívom.

Keď sa pozrieme na výkonnosť akcií spoločnosti Berkshire Hathaway v porovnaní s hlavným americkým indexom S&P 500, viď grafika, nájdeme tam mnoho zaujímavého. Najzaujímavejšie na tom všetkom je neuveriteľný výkon, ktorý sa darí dosahovať Berkshire Hathaway. Za 58 rokov ide o neuveriteľný priemerný ročný výkon vo výške 19,8%, pričom index dosahoval len polovičnú výkonnosť 9,9 %. Pravdou je, že aj tento výkon pri investovaní považovať za veľmi slušný.

Investori, ktorí verili Warrenovi Buffettovi už v jedno začiatkoch v roku 1965, počas pôsobenia na čele Berkshire Hathaway až do dnešných dní, dosiahla výška ich investície zhodnotenie 3 787 464 %. V porovnaní s indexom S&P 500, ten za rovnaké sledované obdobie dosiahol výkonnosť 24 708 %. Keď sa vrátime na začiatok, komulácia kvalitných spoločností a investovaním do nich, prináša pre investorov nadpriemerné zhodnotenie.

O Berkshire Hathaway som spolu s hosťom, investorom Danom Gladišom z Vltava Fund vytvorili podcast, ktorý nájdete na tomto odkaze. Akcie firiem tvoriacie investičné portfólio k decembru 2022, nájdete v samostatnom článku.

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.