AU21 Capital

  • 10 najčastejšie investujúcich VC fondov do blockchain projektov

    10 najčastejšie investujúcich VC fondov do blockchain projektov

    Pred tým ako uzrie svetlo sveta nový startup, pre svoj začiatok a rôzne fázy fungovania potrebuje kapitál. Platí to aj v prípade blockchainových projektov (krypto). Okrem toho hlavného doterajšieho lídra trhu Bitcoin v priebehu času prirodzeným vývinom vznikajú mnohé ďalšie projekty, ktorých zámerom je so sebou priniesť technologickú zmenu a s ňou spojenú prestíž.…