Mnoho ekonomóv, či investorov už dlhší čas očakáva krízu. Nestalo sa tak ani v prvej polovici roka 2023, pretože akciový trh, najmä hŕstka akcií veľkých technologických spoločností amerického indexu S&P 500 ich ťahá smerom hore. Za týmto ošiaľom stojí hlavne buzzword “AI” či “umelá inteligencia”. Každý titul to má individuálne, ale to percentuálne zhodnotenie je doposiaľ úctihodné. Lenže, oplatí sa teraz vstúpiť na trh a začať (do)kupovať akcie alebo ide o bublinu?

Preto som vytvoril vizualizáciu, kde som upriamil pozornosť na pomerový ukazovaeľ P/E  Ratio veľkých BIGTECH firiem v porovnaní s indexom S&P 500. P/E jednotlivých firiem a indexu má k 30. júnu 2023 tieto hodnoty:

  • Alphabet: 26,94
  • Amazon: 310,38
  • Apple: 32,93
  • Meta: 35,61
  • Microsoft: 37,42
  • Nvidia: 220,32
  • S&P 500: 25,76

Pre tých, ktorí nevedia aký je význam ukazovateľa, popíšem stručne a jednoducho. Ukazovateľ P/E je pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku na 1 akciu za dané obdobie. Je to ukazovateľ toho, aká „drahá“ je akcia. Čím je číslo vyššie, tým je akcia firmy drahšia v porovnaní s indexom, ale aj ten môže byť drahý. Samozrejme, ideálne je akcie firmy alebo indexu kupovať, keď je cenna nižšia, ideálne do hodnoty 25. Všetko vyššie hovorí, že sú akcie drahé a kupovať sa neoplatí, prípadne, že sú v bubline. Výnimku tvoria technologické firmy, ktoré sú zväčša ocenené o niečo viac ako iné sektory. Taktieť musím pripomenúť, že pri investovaní do akcií firiem sledovať P/E ratio nestačí. Ale o tom možno niekedy nabudúce.

Ak si dávate otázku, prečo nie je na prvej vizualizácii vyobrazená Tesla, tak to z toho dôvodu, že jej P/E hodnoty sú tak divoké, že vizualizácia by bola veľmi neprehľadná. Preto si to žiada samostatnú vizualizáciu v porovnaní s indexom S&P 500.