Ako môžeme vidieť, na vizualizácii sa porovnávajú úplne dve odlišné aktíva, dva úplne odlišné svety. Na jednej strane tu máme tradičné aktívum AKCIA a novodobé digitálne aktívum BITCOIN. Pravda, porovnávajú sa hrušky z jablkami, ale na druhej strane, prečo nie?

Akcie s ticker-om $BRK.A americkej spoločnosti Berkshire Hathaway vedenej legendárnym investorom súčasnosti Warren Buffetom predstavujú najdrahšiu akciu v súčasnosti, ktorej cena sa k 30. júnu 2023 ozatvorila pri neuveriteľnej cenovke 517 810 dolárov za jednu akciu. Zatiaľ čo Bitcoin s tickerom $BTC k rovnakému dňu ukončil svoje obchodovanie pri cene 30 556 dolárov za jeden coin.

Teraz sa pozreme na samotnú výkonosť jednotlivých druhov aktív. Ak by sme v roku 1965 verili investorovi Warren Buffettovi a kúpili akcie firmy BRK.A pri cene 12 dolárov za jednu akciu a akcie firmy by sme držalí až k 30. júnu 2023, naša investícia by dosiahla zhodnotenie neuveriteľných 4 314 983 %. Teraz prichádza to zaujímavejšie a podobný scénar. Ak by sme v začiatkoch verili technológii blockchain, ale najmä BTC a kúpili by sme pri cene 0,04951 za jeden coin 17. júla 2010 a vydržali s držaním Bitcoinu k dátumu 30. jún 2023, naša investícia by dosiahla zhodnotenie 61 718 388 %.

Ako môžeme vidieť na vizualizácii, vývoj výkonu akcii firmy Berkshire Hathaway pri výkone Bitcoinu vypadá ako lineárna čiara. Pre lepšiu predstavu je pridaný tzv. zoom na akcie firmy, kde môžeme vidieť, že akcie majú skôr exponencionálny tvar.

ZÁVER

Ak si dávate otázku, či sa oplatí investovať radšej do Bitcoinu alebo predsa len do akcií firmy Berkshire Hathaway, odpovede by sa líšili, pretože je to vec pohľadu a názoru. Sám strýčko Warren v Bitcoin neverí a mnoho investorov tiež. Na druhej strane prevažne mladšia generácia dáva prednosť Bitcoinu. Bez ohľadu, či Bitcoin alebo akcie firmy Berkshire Hathaway, hlavne investujte! Ak neviete ako začať, ozvite sa a ja sa každému z vás posnažím nasmerovať ako začať investovať. Prípadne sa obráťte na svojich najbližších alebo známych, ktorí sa tomu venujú už niekoľko rokov.

Verím, že sa vám príspevok a vizualizácia páčili, preto vás poprosím za zdieľanie, aby sa to dostalo čo najväčišmu okruhu ľudí, ktorých by to mohlo zaujímať.

Disclaimer:

Dáta na vizualizáciu sa dohľadávali veľmi ťažko, preto relevantnosť môže byť odlišná so skutočnosťou. Vytvorená vizualizácia a text slúži ako edukačný materiál.