Úspešný rok 2022 výrobcu luxusných športových automobilov Porsche

Tržby skupiny Porsche AG pozostávajú predovšetkým z predaja automobilov a odrážajú úspech skupiny. Popri automobilovom segmente sa na vývoji tržieb podieľa aj segment finančných služieb. Tento segment zahŕňa lízing, predajné a zákaznícke financovanie, sprostredkovanie služieb a poistenia, ako aj doplnkové služby mobility pre vozidlá značky Porsche.

Skupina Porsche AG vygenerovala vo fiškálnom roku 2022 tržby vo výške 37,63 miliárd eur. Ide o nárast o 13,6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (33 138 miliónov eur). Nárast predajov je spôsobený najmä vyšším predajom vozidiel spojeným so zlepšenými cenami, ako aj pozitívnym mixom a kurzovými vplyvmi.

Vo fiškálnom roku 2022 predala skupina Porsche AG 313 721 vozidiel. To zodpovedá 5,5 % nárastu predaja kusov v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka (2021: 297 289 vozidiel). Najpredávanejšou sériou bol Cayenne s 96 800 predanými vozidlami a nárastom o 18,7 %, za ním nasledoval Macan s 89 767 vozidlami. Hlavnými faktormi, ktoré prispeli k pozitívnym efektom mixu, bol nárast predaných kusov modelu Panamera (nárast o 2 279 vozidiel, alebo 7,2 %), ako aj modelu 911 (nárast o 1 647 vozidiel alebo 4,2 %). S 34 089 vozidlami zaznamenal Taycan pokles predaja o -13,1 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo je do značnej miery spôsobené nedostatkom dielov a prerušením globálnych dodávateľských reťazcov.

Z regionálneho hľadiska je Čína s celkovým počtom 96 360 predaných vozidiel stále najväčším trhom s nárastom predaja o 1,6 %. Najväčší nárast zaznamenali trhy Severnej Ameriky (o 5 654 vozidiel), zvyšku sveta (o 5 271 vozidiel) a Európy bez Nemecka (o 3 434 vozidiel).

Náklady na predaj (Cost of Sales) vzrástli o 2,803 miliárd eur na 27,084 miliárd eur (2021: 24,281 miliárd eur). Napriek zvýšeniu cien na strane dodávateľa sa podarilo dosiahnuť relatívny pokles nákladov na predaj v pomere k tržbám (72,0 %, 2021; 73,3 %), čo možno pripísať predovšetkým zmenám v produktovom a regionálnom mixe, nižšej amortizácii kapitalizácie náklady na vývoj a vyšší kapitalizačný pomer nákladov na vývoj.


Hrubý zisk (Gross Profit) sa zodpovedajúcim spôsobom zvýšil o 19,1 % na 10,546 miliárd eur (2021: 8,857 mld. eur), čo viedlo k hrubej marži 28,0 % (2021: 26,7 %).


Distribučné náklady (Distribution expenses) vzrástli o 242 miliónov EUR na 2,353 miliárd eur a v pomere k výnosom z predaja zostali na úrovni 6,3 % v predchádzajúcom roku (2021: 6,4 %). Administratívne náklady (Administrative expenses) vzrástli z 1,426 miliárd eur na 1,655 miliárd eur, čo možno pripísať najmä nákladom na IPO (napríklad bonusy, poplatky za poradenstvo), ako aj stratégii digitalizácie. V pomere k výnosom z predaja zostali stabilné na úrovni 4,4 % (2021: 4,3 %).


Čistý ostatný prevádzkový výsledok sa zvýšil o 239 miliónov eur na 232 miliónov eur (2021: -7 miliónov eur). Tento nárast možno pripísať najmä vysokému dopytu po ojazdených vozidlách a tomu zodpovedajúco vyšším odpisom zostatkových hodnôt v segmente finančných služieb, ako aj kladnému oceneniu trhových derivátov mimo účtovníctva o zabezpečení.

Prevádzkový zisk finančných služieb (Financial Services) sa v roku 2022 zvýšil na 341 miliónov eur (2021: 313 miliónov eur). K nárastu prispelo najmä meranie úrokových hedgov v rámci pravidelných refinančných aktivít, vysoký dopyt po ojazdených vozidlách a s tým súvisiace vyššie odpisy zostatkových hodnôt, ako aj menové efekty. Návratnosť tržieb finančných služieb dosiahla 10,3 % (2021: 10,0 %).

Septembrové IPO bolo pre Porsche obrovským úspechom – na základe otváracej ceny bola trhová kapitalizácia približne 78 miliárd eur, ako účtovná hodnota zahŕňajúca ponukovú cenu za prioritnú akciu a zodpovedajúcu hodnotu za kmeňovú akciu. Vďaka tomu ide o najväčšiu IPO, aká sa kedy v Európe uskutočnila. Volkswagen v rámci IPO čiastočne využil svoju greenshoe opciu na predaj 110 080 801 prioritných akcií na doručiteľa bez hlasovacieho práva bez nominálnej hodnoty v Porsche AG. V dôsledku toho je voľný pohyb preferovanej akcie 24,2 %. Hlavnými investormi IPO boli QIA, Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price a ADQ. Okrem iného, Porsche AG bolo pridané 12. októbra do svetového indexu MSCI. Následne, 19. decembra bola firma prijatá do nemeckého burzovného indexu DAX podľa pravidiel rýchleho vstupu. Téme vstupu Porsche AG sme sa s Michal Semotanom z J&T Investiční společnost, a.s. venovali v podcaste, ktorý je k dispozícii nižšie.

Tento rok stuttgartský výrobca športových áut posúva svoju stratégiu moderného luxusu vpred, čím odštartoval svoj ambiciózny program Road to 20, aby si zabezpečil dlhodobý ziskový cieľ. Vďaka nemu sa v dlhodobom horizonte snaží dosiahnuť prevádzkovú návratnosť predaja viac ako 20 percent. Program Road to 20 je pokračovaním úspešného Profitability Programme 2025, s ktorým sa Porsche v posledných rokoch stalo odolnejším voči krízam. Dokonca septembrový vstup na burzu pre značku Porsche prinesie ešte väčšiu slobodu a nezávislosť, čo mu poskytne ešte väčší priestor na manévrovanie na trhu s luxusnými športovými automobilmi.