SAX

  • Pohľad na výkonnosť Slovenského akciového indexu SAX v roku 2023

    Pohľad na výkonnosť Slovenského akciového indexu SAX v roku 2023

    Na prvom obrázku vidíme graf, ktorý ilustruje dynamiku indexu SAX počas celého roka 2023. Je zrejmé, že trh si počas roka prešiel významným poklesom. Slovenský index SAX nakoniec roka zavŕšil poklesom -6,40 %. Hodnota indexu sa teraz pohybuje na úrovni 313,30 bodov.  Druhý obrázok ukazuje aktuálne zloženie indexu SAX, kde môžeme vidieť váhové rozdelenie…