Silný rok Kofoly

Rok 2022 sa v Európe niesol znamení energetickej krízy. Rast cien energií, ale aj PET materiálu a sladidiel znamenal pre spoločnosť Kofola dodatočné náklady vo výške približne 20 miliónov eur oproti predchádzajúcemu roku. Aj napriek spomenutým zvýšeným nákladom na energie a suroviny firma Kofola dosiahla prevádzkový zisk EBITDA prevyšujúci 45,2 miliónov eur. K tomu prispeli rastúce predaje v kľúčových predajných kanáloch, rekordná letná sezóna, medziročný rast kategórie nápojov na cesty, ale aj silnejúca obľuba čerstvých štiav a bylinných čajov. Kofola tak potvrdila svoju rolu významného domáceho výrobcu, ktorý je schopný vďaka pružnému riadeniu dosahovať stabilné výsledky.

Zdroj: Kofola

Ako vieme, rok 2022 so sebou priniesol aj vysokú infláciu, kde spolu s energetickou krízou to pre nápojársku spoločnosť znamenalo rast nákladov všetkých hlavných nákladových kategórií. Konkrétne od materiálov, energií, cez dopravu, nákladov na prácu, až po cenu služieb. Toto všeko spôsobilo vysoké cenové tlaky, ktoré firma musela kompenzovať hľadaním ďalších úspor a postupne zvyšovať predajné ceny.

V našom československom regióne rástli tržby vo všetkých predajných formátoch. Nápoje určené na domácu spotrebu vzrástli o 9 %. V gastre, kde Kofola disponuje viac ako 17-tisíc zákazníkmi, sa zvýšili tržby oproti minulému roku o 51 %. Darilo sa ale aj baleným nápojom, hlavne tým určeným na cesty, za ktoré tržby medziročne narástli o 25 %. Napriek priaznivému vývoju tržieb, EBITDA nápojovej časti v Česko-Slovensku poklesla v dôsledku spomínaných zvýšených vstupov.

Napriek nepríjemnostiam minulého roka spojeným s infláciou a rastúcimi nákladmi, adriatický segment rástol ako v Slovinsku, tak aj v Chorvátsku. Tržby v oboch krajinách prekonali posledný predpandemický rok 2019. Pri porovnaní s predchádzajúcim rokom narástol objem predajov v litroch o 8 % a export zaznamenal dvojciferný rast.

V minulom roku sa priaznivo darilo aj voňavému pilieru Kofoly, presnejšie spoločnosti LEROS, ktorá vyrába a distribuuje čaje a kávu. Tá v medziročnom porovnaní rástla vo všetkých významných kanáloch firmy, od farmácie, cez gastro, až po retail. Darí sa aj priamo e-shopu značky, ktorý je už dnes neoddeliteľnou súčasťou podnikania, a vďaka ktorému sa firme darí rozvíjať napríklad bylinnú kozmetiku.

Výrazné zlepšenie vykázalo aj UGO, ktoré oslovuje spotrebiteľov svojou ponukou zdravého stravovania, a potvrdilo tak potenciál rastu tohoto segmentu. Pod touto značkou boli optimalizované procesy a zaviedla sa rada úsporných opatrení v prevádzkach,od využitia úsporných žiaroviek, inteligentných senzorov a snímačov, až po inštaláciu perlátorov vody. K tržbám vyšším o 58 % v medziročnom porovnaní prispeli aj atraktívne novinky v ponuke Salaterií a balený sortiment UGO.

Ďalším pozitívnym faktom na celkovom hospodárení Kofoly je aj to, že kombináciou dobrých výsledkov a úsporných opatrení sa nápojarovi podarilo znížiť pomer čistého dlhu k EBITDA pod hodnotu 3. Aj keď sa výsledok a úspech minulého roka javí ako veľmi silný, je nutné povedať, že z pohľadu firmy chcela byť už oveľa ďalej. Realita posledných rokov pribrzdila strategické plány Kofoly.

Kofola sa svojimi aktivitami tiež snaží podporiť lokálne udržateľné projekty. V rámci inkubátora, v ktorom rozvíja inovatívne startupy, poskytla úver na rozvoj krnovskej spoločnosti Zahradní OLLA. Tá vyrába hlinené nádoby určené na šetrné zavlažovanie rastlín. V oblasti starostlivosti o vodné zdroje a zdravie krajiny spravila Kofola ďalší dôležitý krok – rozbehla činnosť neziskovej organizácie Kvapka Rajeckej doliny, ktorej hlavnou náplňou je realizácia vodozádržných opatrení.

Do roku 2023 firma Kofola si dáva za cieľ dosiahnuť EBITDA vo výške  44,8 – 50,9 milióna eur. Tomu by mohli prispieť nové výrazné produktové inovácie na československom trhu ako napríklad Rajec Čaj Ľadová bylinka, SEMTEX Extrem, čo má byť energetický nápoj bez taurínu s prímesou guarany a matcha, Targa Florio Tonik, alebo Prager’s KOMBUCHA, teda fermentovaný čajový nápoj s probiotickými kultúrami, od F.H. Prager.