Gafrik Research vytvára najlepší spôsob rozprávania príbehov prostredníctvom údajov.

Miro Gáfrik

Gafrik Research je nezávislá značka, ktorá sa zaoberá analyzovaním.

Hlavným zámerom Gafrik Research je vytvárať poctivé, kvalitné a obsahovo bohaté analýzy, reporty pre slovenských a českých investorov s dôrazom podávať informácie, čo najjednoduchšie, najzrozumiteľnejšie a najzaujímavejšie.

Veľký dôraz sa kladie na transparentné firemné dáta, ktorým sa Gafrik Research snaží dať príbeh. Data Storytelling. Ide o spôsob ako pomocou grafiky pretvoriť údaje firmy do zrozumiteľnej podoby. Výsledok pomáha nielen investorom lepšie porozumieť firme, ale ako aj firma zarába a pomáha ľahšie sa rozhodovať pri investovaní. Takéto spracovanie dáva samotnému manažmentu firmy úplne iný rozmer rozumieť ako sa firme darí a na základe toho sa ľahšie rozhodovať, riadiť a smerovať firmu do budúcnosti.

Zakladateľ Miro Gáfrik verí, že v procese rozhodovania a hodnotenia do čoho investovať finančné prostriedky, je analýza a porozumeniu predmetu podnikania firmy polovičným úspechom. Druhá polovica úspechu závisí od cieľov a profilu osobnosti investora.