Kofola ČeskoSlovensko zverejnila svoje hospodárske výsledky za 2. štvrťrok a celý prvý polrok roku 2023. Zisková marža nápojovej skupiny sa začína blížiť k predpandemickej úrovni. Napriek poklesu objemu predaných litrov vykazuje za prvý polrok EBITDU vo výške 581 miliónov Kč. Novinky uvedené na všetkých trhoch si získali srdcia spotrebiteľov. Čerstvá divízia UGO pokračuje v rastovom trende, v 2. štvrťroku sa dokonca prehupla do čiernych čísel na úrovni celkového výsledku hospodárenia.

Napriek tomu, že nápojový trh je dlhodobo pod tlakom poklesu spotreby, letná sezóna je pre nápojov spravidla kľúčová. Skupina Kofola sa vďaka strategickému riadeniu a ideálnej diverzifikácii portfólia dostala za prvú polovicu roku 2023 na celkové tržby vo výške 4 053 miliónov Kč.

K dosiahnutým výnosom pozitívne prispeli nové produkty, ktoré Kofola uviedla na trh. Išlo najmä o beztaurinový energetický nápoj Semtex Extrem, toniky so sicílskymi ingredienciami Targa Florio alebo Jupík nanuky, ktoré firma začala vyrábať v spolupráci so spoločnosťou Bidfood.

„Sezóna je z nášho pohľadu mierne za očakávaním. Po trojročnom období kríz sa pomaly zase vraciame k normálu a stabilite, na ktorú sme boli zvyknutí. V roku 2019 sme sa pohybovali s EBITDA maržou v úrovni 20 %, aktuálne sme stále pod touto hranicou. Naším jasným cieľom je vrátiť sa na predkrízovú úroveň,“ hovorí Daniel Buryš, generálny riaditeľ Kofoly v Česku a na Slovensku.

Slovinsko a Chorvátsko sa stretávalo s rovnakými trendmi – predaj Kofoly v Adriatiku bol v 2. štvrťroku mierne pod očakávaním. „Spotrebu ovplyvňovali nielen ekonomické vplyvy, ale aj daždivé počasie,“ sumarizuje Marián Šefčovič, generálny riaditeľ Radenska Adriatic. V júli sa potom firma na Jadrane stretávala s veľmi náročným počasím s mnohými búrkami a orkánovým vetrom, čo si vyžiadalo aj materiálne škody v oboch jej výrobných závodoch v Radenci a Lipiku. Na výrobu však živelné pohromy nemali vplyv. „Sme hrdí na výsledky našich noviniek – u spotrebiteľov zabodovali obzvlášť funkčné vody Radenska FunctionALL. Vďaka stabilizovanej cene energií a optimalizácii nákladov sme stále na dobrej ceste k naplneniu plánovaného ročného výsledku EBITDA,“ potvrdzuje Marián Šefčovič.

V rámci skupiny Kofola sa nad očakávania darilo čerstvej divízii UGO. Segment reštaurácií s rýchlym občerstvením (QSR) prekonal predpokladané tržby. „V porovnaní s minulým rokom sme ich navýšili o 22 %. Pomohla nám optimalizácia portfólia a vernostný program. Vďaka nemu sa nám podarilo získať viac nových zákazníkov. Vysoká kvalita služieb potom zas prispela k zvýšeniu frekvencie návštev,“ hodnotí Marek Farník, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti. „Vďaka vyšším tržbám, lepšej produktivite či nižším cenám energií dosiahlo UGO v 2. štvrťroku dokonca čistý zisk, z čoho máme obrovskú radosť a veríme, že v nastúpenom trende budeme pokračovať aj naďalej,“ uzatvára Marek Farník.

S ohľadom na doterajší dobrý hospodársky výsledok sa manažment Kofoly uzniesol navrhnúť valnému zhromaždeniu výplatu dividendy z roku 2022 vo výške 13,50 Kč na akciu pred zdanením. Valné zhromaždenie bude prebiehať mimo zasadnutia, podrobnosti o hlasovaní, ktoré sa uskutočnia od 4. do 19. septembra, zverejní Kofola 4. septembra 2023. Ak valné zhromaždenie dividendu schváli, rozhodný deň pre nárok na dividendu bude spadať na 29. septembra 2023.

Zdroj: Kofola

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.