Luxusná skupina Kering v roku 2022

Po veľkom oživení v roku 2021 s nárastom predaja o 33 %, luxusný priemysel v roku 2022 dosiahol napriek globálným okolnostiam rast predaja približne 15 %.

Významné udalosti v roku 2022:

  • Dňa 24. januára 2022 Kering oznámila podpis dohody o predaji celého svojho 100 % podielu v spoločnosti Sowind Group, ktorá vlastní švajčiarskych výrobcov hodiniek Girard-Perregaux a Ulysse Nardin, svojmu manažmentu. Transakcia bola dokončená 31. mája 2022 podľa dohodnutých podmienok. Skupina podporila tieto dva domy v ich rozvoji, posilnila ich postavenie na trhu a zabezpečila ich dostatočné zdroje na financovanie ich rastu. Sowind Group je švajčiarsky hodinársky holding pre značky Girard-Perregaux a JeanRichard a od roku 2011 je súčasťou skupiny Kering.
  • Od svojho založenia v roku 2014 spoločnosť Kering Eyewear vybudovala obchodný model, ktorý spoločnosti umožnil dosiahnuť vo fiškálnom roku 2021 externé príjmy viac ako 700 miliónov eur. Úspešná akvizícia Maui Jim v marci 2022 predstavuje významný míľnik v úspešnej stratégii expanzie Kering Eyewear. Transakcia o akvizícii Maui Jim bola dokončená 3. októbra 2022 a je plne konsolidovaná vo finančných výkazoch skupiny od 1. októbra, 2022. Len niekoľko mesiacov po akvizícii Lindberg vlastní Kering Eyewear už druhú vlastnú značku, ktorou upevňuje svoje postavenie v segmente špičkových okuliarov a rozširuje svoju ponuku tak, aby pokryla celý rozsah od funkčných až po nadčasové a módne luxusné produkty.
  • Dňa 12. decembra 2022 Kering a L’Occitane oznámili, že sa spájajú, aby vytvorili Klimatický fond na ochranu prírody. Tento fond bude mobilizovať zdroje zo sektorov luxusnej módy a krásy na ochranu a obnovu prírody so zameraním na posilnenie postavenia žien. Už bolo vyčlenených 140 miliónov eur. Fond je otvorený ďalším partnerským spoločnostiam, aby podporili zvýšenie jeho pozitívnych vplyvov v praxi. Fond spravuje Mirova, pridružená spoločnosť Natixis Investment Managers, ktorá sa venuje udržateľnému investovaniu.

Hlavné makro faktory ovplyvňujúce trh luxusného tovaru a spoločnosti Kering v roku 2022 zhrnúť nasledovne:

  • Od začiatku roka 2022 sa situácia s COVID-19 opatreniami v Severnej Amerike a Západnej Európe výrazne zlepšila, čo viedlo k postupnému rušeniu najprísnejších opatrení v oblasti verejného zdravia, a to aj napriek ďalším vlnám infekcií, ktoré sa v priebehu roka odohrávali. V dôsledku toho neboli ovplyvnené operácie Skupiny v týchto dvoch regiónoch. V Európe ich dokonca posilnil prudký nárast počtu turistov po zrušení cestovných obmedzení.
  • V Japonsku a vo väčšine ostatných krajín ázijsko-pacifického regiónu malo postupné uvoľňovanie opatrení na kontrolu pandémie počas prvého polroka 2022 zásadný pozitívny vplyv na dôveru spotrebiteľov a ich sklon k míňaniu.
  • Štvrťročné údaje ukazujú, že po veľmi dobrom začiatku roka 2022 sa rast v druhom štvrťroku spomalil z dôvodu vplyvu zatvárania obchodov v Číne v dôsledku zhoršujúcej sa situácie COVID-19 a zero covid opatrení. Tržby boli v treťom štvrťroku stabilné, najmä vďaka prudkému nárastu tržieb v západnej Európe turistami. Zdá sa, že vo štvrtom štvrťroku bol rast miernejší.
  • Vypuknutie ozbrojeného konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou vo februári 2022 malo priamy vplyv na veľké luxusné domy. V kombinácii s inými geopolitickými krízami to však zvýšilo tlak na dodávateľské reťazce a vyvolalo obavy z hospodárskeho výhľadu medzi spotrebiteľmi aj finančnými trhmi. V marci 2022 oznámil, že v Rusku pozatvára všetky obchody Kering House (KH), pritom na Ukrajine neprevádzkuje KH žiadne obchody. V roku 2021 spoločnosť Kering vygenerovala približne 1 % svojich celkových ročných príjmov na Ukrajine a v Rusku a čistá hodnota jej aktív v týchto krajinách nebola významná (približne 0,1 % celkových aktív skupiny).

Ako sa darilo Keringu v roku 2022?

V roku 2022 luxusná skupina Kering dosiahla tržby 20,3 miliárd eur. V porovnaní s rokom 2021 tržby vzrástli o 15 % a o 9 % na základe porovnateľného rozsahu a výmenného kurzu. Pohyby mien mali veľmi pozitívny vplyv na výkonnosť v roku 2022, keď zvýšili rast tržieb takmer o 5 % alebo takmer o 1 miliardu eur v absolútnom vyjadrení. V dôsledku oslabenia eura voči ostatným hlavným menám bol pozitívny vplyv výmenného kurzu spôsobený najmä predajmi denominovanými v amerických dolároch v hodnote 557 miliónov EUR a čínskych jüanoch vo výške 281 miliónov eur. Všetky módne domy a Kering Eyewear dosiahli v roku 2022 medziročný rast predaja. Nárast obchodnej úrovne v porovnaní s rokom 2019, ktorý môžeme považovať za normatívny benchmark, keďže to bol posledný veľmi silný rok pred pandémiou, dosiahol nárast výnosov o 25 %.

Tržby skupiny výrazne rástli najmä v Západnej Európe, kde na porovnateľnom základe vzrástli o 36 %. Tento veľmi dobrý výkon bol spôsobený silným domácim dopytom po väčšinu roka a nárastom počtu turistov z jari, a to aj napriek pretrvávajúcej absencii čínskych turistov. Okrajovo sa pre porovnanie prejavil pozitívny vplyv na tržby vyplývajúce z nízkej základne, keďže časť siete predajní v regióne bola zatvorená v prvej polovici roku 2021. V Japonsku sa tržby zvýšili o 25 % v porovnaní s rokom 2021, čím sa dostali nad úroveň z roku 2019. Predaj zákazníkom prudko vzrástol, ale japonský trh bol tiež povzbudený svojou príťažlivosťou pre ázijských turistov, kvôli relatívne slabému jenu. Príjmy v Severnej Amerike vzrástli v roku 2022 na o 5 % (a o 70 % v porovnaní s rokom 2019). Výkonnosť v druhom polroku bola ovplyvnená presunom nákupov amerických zákazníkov do západnej Európy a slabším domácim dopytom na pozadí vyššej inflácie. V Ázii a Tichomorí – najväčšom regióne skupiny z hľadiska tržieb, ktorý predstavuje 33 % celkových, tržby klesli o 8 % v porovnaní s rokom 2021. Pokles bol spôsobený výlučne Čínou, kde predaj ovplyvnil takmer počas celého roka, kvôli zero covid opatreniam, vrátane štvrtého štvrťroka. Na všetkých ostatných trhoch v ázijsko-pacifickom regióne sa tržby skupiny zvýšili. Miera rastu v juhovýchodnej Ázii bola obzvlášť vysoká, zatiaľ čo obchodná úroveň sa odrazila v Austrálii. Výnosy zaznamenali solídny rast v Južnej Kórei, ktorá je teraz jedným z najväčších trhov skupiny. Vo zvyšku sveta, s výnimkou východnej Európy, skupina vykázala vynikajúce výsledky v porovnaní s rokmi 2021 a 2019.

K 31. decembru 2022 mala skupina Kering hotovosť a peňažné ekvivalenty v celkovej výške 4,3 miliardy eur (5,2 miliardy eur k 31. decembru 2021).

Ako sa darilo jednotlivým značkám a segmentom Keringu?

Luxusný dom Gucci vykázal za rok 2022 rekordné príjmy vo výške 10,4 miliárd eur, čo je medziročný nárast o 8 %. Tržby spoločnosti Yves Saint Laurent prekročil hranicu 3 miliárd eur, čo predstavuje rast tržieb o 31 %. Bottega Veneta v minulom roku dosiahla tržby 1,7 miliárd eur, čo je nárast o 16 %.

V roku 2022 vzrástli príjmy generované skupinou označovanou ako Other Houses o 18 %, čo predstavuje čiastku 3,8 miliárd eur, pričom všetky domy v tomto segmente dosiahli rast výnosov. Výkonnosť spoločnosti Balenciaga bola po väčšinu roka vynikajúca, hoci štvrtý štvrťrok bol menej pozitívny v dôsledku pomalšieho rastu na niektorých trhoch a kontroverzie týkajúcej sa jednej z jej mediálnych kampaní, najmä v Spojených štátoch. Po veľmi solídnom začiatku roka Alexander McQueen pracoval na posilnení svojho podielu na trhu zámerným vyvážením sortimentu produktov a uprednostňovaním svojej maloobchodnej siete. Tržby spoločnosti Brioni sa naďalej zvyšovali, priblížili sa k hodnote z roku 2019 a podstatne vyššie v priamo prevádzkovaných predajniach spoločnosti Brioni. Predaje Boucheronu vzrástli prudko, čo potvrdilo výnimočný rastový potenciál tohto domu. Rast tržieb v Pomellato a Dodo bol tiež mimoriadne silný. Zárobky Qeelin boli prirodzene ovplyvnené slabším spotrebiteľským prostredím v Číne v súvislosti s politikou nulového COVID, ktorú prijali úrady. Jeho predaj však stále rástol vďaka odolnej distribučnej sieti v Číne a solídnemu rastu na nových trhoch.

V roku 2022 segment Kering Eyewear vygeneroval celkové príjmy vo výške 1,1 miliárd eur. Predaj okuliarov vzrástol o 58 %, ako bolo uvedené. Zahŕňali pozitívny vplyv zmeny rozsahu v dôsledku konsolidácie spoločností Lindberg od 1. októbra 2021 a Maui Jim od 1. októbra 2022. Ako môžeme vidieť na vizualizácii. tento segment dosiahol prevádzkovú stratu vo výške 88 miliónov eur.

Na dosiahnutie svojej dlhodobej vízie luxusná skupina Kering investuje do rozvoja svojich domov, aby neustále posilňovali svoju vhodnosť a exkluzivitu ich distribúcie, dosiahli dokonalú rovnováhu medzi kreatívnou inováciou a nadčasovosťou, taktiež dosahovali najvyššie štandardy z hľadiska kvality, udržateľnosti a skúsenosti pre svojich zákazníkov.

V prostredí pokračujúcej ekonomickej a geopolitickej neistoty v blízkej budúcnosti bude Kering pokračovať v realizácii svojej stratégie a vízie v snahe o dosiahnutie dvoch kľúčových ambícií: udržať trajektóriu ziskového rastu, čo povedie k vysokej úrovni tvorby peňažných tokov a návratnosti použitého kapitálu, ale hlavne potvrdiť svoje postavenie jednej z najvplyvnejších skupín v luxusnom priemysle.

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.