Na základe spracovaných finančných údajov firmy Gevorkyan za prvý polrok (H1) tohto roka 2023, môžeme vyvodiť niekoľko dôležitých záverov:

  • Tržby spoločnosti sú vo výške 37 150 T €, čo naznačuje jej schopnosť generovať príjmy.
  • Hoci tržby sú pomerne vysoké, ziskovosť spoločnosti je stále nízka, pričom zisková marža činí iba 10,47%. To jasne hovorí o vysokých prevádzkových nákladoch.
  • EBITDA marža dosahuje 30,23%, čo znamená, že spoločnosť dosahuje slušnú operačnú efektívnosť. EBIT marža na úrovni 16,13% ukazuje, že aj po zohľadnení nákladov na depresiu a amortizáciu má spoločnosť konkurencieschopné ziskové úrovne.
  • Rast tržieb na úrovni 15,15% je pozitívnym znakom a indikuje, že spoločnosť je schopná zvyšovať svoje tržby v priebehu času. Aj keď je pravda, že za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka ide o zápornú hodnotu. Napriek tomu, z dlhodobého hľadiska firma zaznamenáva rastúci trend. O tom v chystanej analýze.
  • ROE (Return on Equity) dosahuje 5,42%, čo signalizuje nízku rentabilitu vlastného kapitálu. ROA (Return on Assets) je na úrovni 2,43%, čo značí, že spoločnosť dosahuje nižšiu efektívnosť využitia svojich aktív na generovanie zisku. Aspoň nateraz!
  • Ukazovateľ likvidity na úrovni 3,51 a Quick ratio na úrovni 1,78 naznačujú, že spoločnosť má dostatočnú likviditu na pokrytie svojich krátkodobých záväzkov.
  • Pomer aktív k záväzkom je na úrovni 1,87, čo naznačuje, že väčšia časť aktív spoločnosti je financovaná vlastným kapitálom. Dept-to-Equity Ratio vo výške 1,19 a Net Dept-to-Equity Ratio vo výške 1,16 ukazujú, že spoločnosť má zvýšenú finančnú zadĺženosť. 
  • S čistým pracovným kapitálom vo výške 25 682 T € spoločnosť disponuje dostatočným množstvom voľných likvidných prostriedkov na financovanie svojich krátkodobých potrieb.

Celkovo by sa mohlo zdať, že spoločnosť má schopnosť generovať tržby a dosahuje slušnú operatívnu efektívnosť. Avšak, jej nízka rentabilita vlastného kapitálu a zvýšená finančná zadĺženosť môže u mnohých zbystriť pozornosť. Všetko je to zapríčinené dlhodobou víziou majiteľa firmy pánom Arturom Gevorkyanom, pretože pôsobenie firmy sa vo svete rozširuje. Firme sa darí a preto buduje nové výrobné závody prevažne na americkom kontinente, ktoré do budúcna majú priniesť stabilný rast a schopnosť plniť si svoje záväzky. Tu je dôležité spomenúť, stroje na výrobu práškovej metalurgie sú vyrábané na mieru, čo je nákladné.

Toto je stručný sumár finančných údajov, doplnené o visualizáciu vybraných finančných údajov banskobystrickej spoločnosti Gevorkyan. Akcie firmy sú upísané na Pražskej burze na trhu START. Akcie firmy nájdete pod tickerom $GEV, prípadne $GEV.PR. Ku koncu roka 2023 sa ukončí obchodovanie akcií na trhu START, pretože akcie firmy sa presunú a začnú obchodovať na hlavnom trhu PRIME MARKET. V novom roku firma zverejní nové údaje hospodárenia za kalendárny rok 2023, ktoré budú doplnené o pripravovanú analýzu.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.