V roku 2023 rakúska skupina Erste dosiahla významný nárast čistých úrokových príjmov na úroveň 7 228 miliónov eur, čo predstavuje nárast o +21,5% oproti roku 2022. Tento nárast bol najvýraznejší v Rakúsku, kde sa úrokové sadzby na trhu zvýšili, zároveň sa zvýšil aj objem poskytovaných úverov. Čisté poplatky a provízie vzrástli na 2 640 miliónov eur, čo predstavuje nárast o +7,6%. Hoci sa zaznamenal rast na všetkých hlavných trhoch, najvýraznejší bol v oblasti platobných služieb, správy aktív a úverovania.

Prevádzkový výsledok skupiny sa zvýšil na 10 552 miliónov eur, čo je nárast o +23,1% oproti roku 2022. Tento nárast bol sprevádzaný zvýšením všeobecných administratívnych výdavkov, ktoré dosiahli 5 020 miliónov eur, čo je nárast o +9,7%. Personálne náklady vzrástli o +12,1% na úroveň 2 991 miliónov eur kvôli zvýšeniu miezd. Ostatné administratívne výdavky, predovšetkým na IT a marketing, dosiahli 1 468 miliónov eur, čo je nárast o +8,3%. Pomer nákladov/výnosov sa zlepšil na 47,6% oproti 53,4% v roku 2022.

Vzhľadom na riziká prevádzky, skupina Erste očakáva, že rizikové náklady zostanú na nízkej úrovni aj v roku 2024. Plánuje dosiahnuť návratnosť vlastného kapitálu (ROTE) na úrovni približne 15%, s očakávaným poklesom prevádzkového výsledku a zhoršením pomeru nákladov/výnosov na úrovni približne 50%. Erste Group vykázala v roku 2023 čistý zisk vo výške 2 998 miliónov EUR. Dividendu navrhuje vo výške 2,7 EUR na akciu a zároveň ohlásila spätný odkúp akcií vo výške 500 miliónov eur.

Pi ohlásení výsledkov skupiny Erste, súčasný generálny riaditeľ Willi Cernko na tlačovej konferencii o finančných výsledkoch za rok 2023 prezradil svojho nasledovníka Peter Bosek, ktorý sa stane novým CEO banky. Ten aktuálne pôsobí ako CEO v banke Luminor Group, ktorá pôsobí v baltských krajinách – Litva, Lotyšsko a Estónsko.

Erste Group aktuálne má silnú pozíciu do budúcnosti. Ako môžeme vidieť, bankovej skupine sa podarilo v roku 2023 dosiahnuť vynikajúci výsledok napriek spomaleniu ekonomiky. Taktiež zdôrazňuje ich odhodlanie byť spoľahlivým finančným partnerom pre strednú a východnú Európu a ich angažovanosť vo financovaní a podpore dvojitého prechodu – dekarbonizácie a digitalizácie.

Dcérskej spoločnosti Slovenská sporiteľňa sa budem venovať po zverejnení výsledkov. Erste Group vo svojej správe uvádza, že pobočka SLSP dosiahla prevádzkové príjmy vo výške 751 miliónov eur (YoY +11,9%), prevádzkové náklady dosiahli výšku 332 miliónov eur, prevádzkový zisk 419 miliónov eur (YoY +15%) a hospodársky výsledok – zisk podliehajúci materskej spoločnosti vo výške 307 miliónov eur (YoY +23,1%). Ako sa darilo Českej spořitelny nájdeš tu.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.