Dodanie automobilov Porsche YTD Q3 2022

Skupina Porsche AG zaznamenala v prvých deviatich mesiacoch roku 2022 tržby vo výške 26,7 mld. €, čo predstavuje nárast o 16 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (23,1 mld. €). Tento nárast je do značnej miery spôsobený vyšším konsolidovaným predajom jednotiek spojeným so zlepšenými cenami, ako aj pozitívnym mixom a efektmi výmenných kurzov.

Skupina Porsche AG predala 220 586 vozidiel za prvých deväť mesiacov roku 2022. To zodpovedá 5 % nárastu predaných kusov v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka. Najpredávanejšou sériou bol Cayenne s 66 996 predanými vozidlami a nárastom o 16 %, za ním nasledoval Macan so 62 678 vozidlami. Pozitívny efekt mixu pramení z nárastu jednotkového predaja Panamery (+4 405 vozidiel; +22 %) a 911 (+2 579 vozidiel; +9 %). Kvôli oneskoreniam v dodávateľskom reťazci zaznamenal Taycan predaj 21 745 vozidiel, čo je 20 % pokles v porovnaní s porovnávaným obdobím. Z regionálneho hľadiska je Čína s celkovým počtom 70 535 predaných vozidiel stále najväčším trhom s 2 % nárastom predaja kusov. Najväčšie nárasty boli zaznamenané na trhoch Severnej Ameriky (+4 067 vozidiel), Európy bez Nemecka (+ 2 935 vozidiel) a zvyšku sveta (+ 2 697 vozidiel).

Koncom tretieho štvrťroka dosiahla skupina Porsche AG mierny nárast dodávok. Celkovo skupina Porsche AG dodala za prvých deväť mesiacov 221 512 vozidiel, čo je o 2 % viac ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roka. Skupina Porsche AG zaznamenala najväčší nárast v európskom predajnom regióne a na nemeckom trhu.

V prvých deviatich mesiacoch roku 2022 bol podiel čisto batériovo poháňaných elektrických vozidiel (podiel automobilových BEV) na úrovni 11 % (obdobie predchádzajúceho roka: 13 %). Tento pokles bol spôsobený prekážkami zapríčinenými dodávateľskými reťazcami a klesajúcou dostupnosťou dielov. Napriek poklesu zostali objednávky na Taycan na vysokej úrovni. Pozoruhodná je aj pokračujúca rastúca popularita 911 s 30 611 dodanými kusmi, čo predstavuje nárast o 9 % v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka.

Od svojho uvedenia na burzu 29. septembra sa akciám ($P911) Porsche AG darí, ktoré v čase písania tohto textu (2. december) dosiahli zhodnotenie približne 30,4 %.