Rozmach digitálnych platobných metód je nepochybne jednou z hnacích síl závratného rozmachu obchodu za posledných niekoľko rokov na miestnej i medzinárodnej úrovni. Len málo spoločností sa priblížilo k vedúcej pozícii v tomto pokroku ako Block. Spoločnosť poskytuje finančné služby a digitálne platby. Založili ju Jack Dorsey (spoluzakladateľ Twitteru a jeho bývalý generálny riaditeľ) a Jim McKelvey (súčasný predseda FEDu St. Louis) ešte v roku 2009 v reakcii na ťažkosti, s ktorými sa stretli zákazníci a obchodníci pri pokuse o uskutočnenie platieb na rôznych platformách.

Ako spoločnosť rástla, uvedomovala si, že zákazníci potrebujú rôzne riešenia, aby prosperovali. Block rozšírili svoj ekosystém Square tak, aby predajcom poskytoval viac ako 30 rôznych produktov a služieb, ktoré im pomáhajú riadiť a rozvíjať ich podnikanie. S aplikáciou Cash vybudovala ekosystém finančných služieb, ktoré pomáhajú jednotlivcom spravovať svoje peniaze.

K decembru 2021si firma zmenila názov zo Square na Block. Block je názov spoločnosti ako právnickej osoby. Názov Square sa stal synonymom pre činnosť spoločnosti. Block je zastrešujúcim ekosystémom mnohých podnikov, ktoré spája ich účel ekonomického posilnenia a slúži mnohým ľuďom – jednotlivcom, umelcom, fanúšikom, vývojárom a predajcom. Ide o značky o značky, teda dcérske spoločnosti Cash App, TIDAL a TBD vytvárajú priestor pre ďalší rast.

Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností firma Block od svojho vzniku prešla transformáciou od jednoduchého ponúkania ľahko použiteľných služieb spracovania platieb k inventáru, sledovaniu predaja, analytickému softvéru, finančným službám, všeobecným a administratívnym službám a mnohým ďalším. V súčasnosti si firma drží približne 53 % podiel na trhu platobných systémov.

Ekosystém spoločnosti Block

Square Ecosystem: Square ponúka súdržný obchodný ekosystém, ktorý pomáha zákazníkom začať, prevádzkovať a rozvíjať svoje podnikanie. Spojením softvéru, hardvéru a finančných služieb, Block vytvoril produkty a služby, ktoré sú súdržné, rýchle, samoobslužné a elegantné. Tieto atribúty odlišujú Square v roztrieštenom odvetví, ktoré tradične núti predajcov spájať produkty a služby od viacerých dodávateľov a častejšie sa spoliehať na neefektívne nedigitálne procesy a nástroje. Schopnosť akou Block efektívne pridáva nových zákzníkov do ekosystému a pomáhať im rozvíjať ich podnikanie, predaj produktov a služieb, vedie k pokračujúcemu a trvalému dlhodobému rastu firmy.

Prostredníctvom ekosystému Square si firma Block dáva tri strategické priority: Omnichannel – viac kanálového obchodu, rastúci Upmarket a Globálnu expanziu. Kľúčovými rozdielmi oproti konkurencii je rozsah hĺbky a šírky produktov, softvéru a služby. V roku 2022 pochádzalo 44 % hrubého zisku Square od predajcov, ktorí používali štyri alebo viac speňažených produktov, čo predstavuje markanté zlepšenie v porovnaní s pred troch rokov dozadu. V roku 2022 mali predajcovia na mid-market (podľa členenia trhov Block-u), ktorí si osvojili štyri alebo viac produktov, 15-krát väčšiu retenciu ako tí, ktorí si osvojili iba jeden produkt. Počas štvrtého kvartálu sa mid-market najrýchlejšie rastúci segment, pričom hrubý zisk medziročne vzrástol v štvrtom štvrťroku o 16 %, čím prekonal celkový rast hrubého zisku Square, s výnimkou platformy BNPL (buy now, pay later). Aj keď firma chcem slúžiť všetkým typom predajcov, vrátane zákaznikov, ktorí produkty a služby potrebujú sezónne, ako aj zákazníkov, ktorí produkty a služby potrebujú nepretržite, najväčšiu príležitosť Block vidí u predajcov s ročným hrubým objemom platieb (GPV) v rozsahu od 500 000 do 10 miliónov dolárov, čo predstavuje adresovateľný trh približne 4 bilióna dolárov v hrubých príjmoch v USA a tvorí viac ako polovicu nášho odhadovaného celkového adresovateľného trhu v hodnote 125 miliárd dolárov na základe hrubého zisku.


Firma verí, že zákazníci, ktorí si osvoja viac produktov, môžu podporiť zmysluplný rast ekosystému Square a súčasne si prehĺbiť vzťah so zákazníkmi. Pri globálnej expanzii ekosystému firma uplatňuje produktovo orientovaný prístup. Čím chce dosiahnuť paritu produktov na každom z trhov, čo zákazníkom umožní naplno využiť šírku ekosystému Square. Od uvedenia viacerých bankových produktov na trh, firma Block v medzinárodnom meradle zaznamenala stabilný dopyt po Square Loans (v preklade: pôžičky).

Ekosystém Square za rok 2022 priniesol hrubý zisk 801 miliónov dolárov, čo je medziročný nárast o 22 %, až na výnimku platformy BNPL, ktorá medziročne narástla o 7 % medziročne. Bez hrubého zisku z odpustenia pôžičiek programu Paycheck Protection Program (PPP) a platformy BNPL sa hrubý zisk Square medziročne zvýšil o 17 %.

Cash App Ecosystem: poskytuje finančné produkty a služby, ktoré pomáhajú jednotlivcom spravovať svoje peniaze. Cieľom Cash App je nanovo definovať svetový vzťah k peniazom tým, že budú oveľa dostupnejšie. Vo svojich začiatkoch aplikácia Cash poskytovala len jednu možnosť posielať a prijímať peniaze. Teraz poskytuje ekosystém finančných služieb, ktorý jednotlivcom umožňuje ukladať, odosielať, prijímať, míňať a investovať svoje peniaze.

Firma investuje do tzv. rozvojových pilierov ako je: komunita, obchod, kryptomeny, finančné služby, globálny, operačný systém a dôvera. V poslednom štvrťroku 2022 Block dosiahol výrazný pokrok v oblasti komunity, finančných služieb a obchodu, čo významne prispelo k rastu hrubého zisku.

Firma verí, že schopnosť efektívne škálovať svoju sieť je jedným z najväčších rozdielov a výnimočnosti jej pôsobenia. Počas decembra 2022 mala Cash App 51 miliónov mesačných transakcií, čo predstavuje medziročný nárast o 16 %. Obstarávacie náklady na jedného nového zákazníka zostali v roku 2022 stabilné na úrovni 10 dolárov. Vytváranie jedinečných skúseností v rámci transakcií typu peer-to-peer umožňuje zapojiť komunitu zákazníkov novými a zaujímavými spôsobmi. Vo štvrtom štvrťroku firma uviedla na trh darčekové poukážky typu peer-to-peer, ktoré zákazníkom umožňujú poslať darčekovú poukážky od širokej škály obchodníkov svojim priateľom a rodine, ktorí ju potom môžu prijať a minúť prostredníctvom karty Cash App Card.

Cash App Card zaznamenala za posledný rok 2022 silný rast a vygenerovala viac ako 750 miliónov dolárov v hrubom zisku, čo je medziročný nárast o 56 % z transakcií len na karte. Tento rast bol poháňaný pokračujúcou dynamikou z Cash App Card mesačných aktív a výdavkov za aktívnu aktivitu. Firma sa tiež zameriava na budovania dôvery zákazníkov prostredníctvom bankovej ponuky. Na základe spätnej reakcie od svojich zákazníkov firma Block v januári zaviedla novú službu Savings (anglicky Sporenie), ktoré zákazníkom umožňuje držať samostatný zostatok úspor a jednoducho si nastaviť a sledovať finančné ciele. Zákazníci si takto môžu pridať peniaze k úsporám pomocou zostatku v aplikácii Cash App, prepojenej na debetnú kartu alebo prostredníctvom zaokrúhľovania pri nákupoch s kartou Cash App Card. Táto možnosť zákazníkom Block-u poskytuje zmysluplný nástroj na správu ich peňazí a tiež podporuje schopnosť Cash App byť primárnou bankou zákazníkov.

Ako spoločnosť Block pokračujeme v investíciách do Commerce (anglicky obchod), firma vidí v platforme BNPL nové a zmysluplné príležitosti, ktoré môžu ďalej prepojiť ekosystémy Square a Cash App. V minulom roku sa firme podarilo vytvoriť prepojenie spotrebiteľov s obchodníkmi vytvorením reklamy a pridruženej ponuky. Vďaka tejto ponuke, ktorá je dostupá pre obchodníkov v platobnej sieti aj mimo nej, vďaka čomu firma dostáva províziu, keď spotrebiteľ začne svoju nákupnú cestu v aplikácii Afterpay a uskutoční nákup. Prostredníctvom našej platformy BNPL získavame príjmy aj z kliknutia spotrebiteľov na stránkach obchodníka ako aj z paušálnych poplatkov za prémiové umiestnenia reklamy. Od spustenia tejto služby Block zaznamenai rast v reklamnej a pridruženej ponuke platformy BNPL. V roku 2022 vygenerovali reklamy a pridružený program takmer 100 miliónov dolárov v príjmoch od 2 000 inzerentov. Pri budovaní obchodnej platformy Cash App máme v úmysle integrovať tento motor na generovanie dopytu z aplikácie Afterpay a spárovať ponuky reklám a pridružených spoločností s výkonnými funkciami Boost odmien a stimulov Cash App.

Ekosystém Cash App priniesol za rok 2022 hrubý zisk vo výške 848 miliónov dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 64 %. Výnimku tvorí platforma BNPL, ktorá zaznamenala medziročný nárast o 45 % príjmov.

Celý ekosystém dopĺňa úspešne dokončená akvizícia väčšinového vlastníckeho podielu v TIDAL, globálnej hudobnej a zábavnej platforme, ktorá sa zrealizovala ešte v druhom štvrťroku 2021, vďaka čomu si firma Block rozširuje účel ekonomického posilnenia pre umelcov. TIDAL sa zameriava na to, aby sa do centra rozhodovania postavil zážitok interpreta so zážitkom fanúšikov, pričom umelcom poskytuje priamy prístup k ich publiku a umožňuje fanúšikom hlbšie spojenie s ich obľúbenými umelcami prostredníctvom originálneho, exkluzívneho a kurátorského obsahu a podujatí. TIDAL má globálne zastúpenie s poslucháčmi vo viac ako 60 krajinách a vzťahy s viac ako 200 vydavateľstvami a distribútormi.

Za zmienku určite stojí, keď v treťom štvrťroku 2021 firma spustila tzv. TBD s poslaním vybudovať open source vývojársku platformu, ktorá by jednotlivcom a firmám uľahčila prístup k bitcoinom a iným blockchainovým technológiám bez toho, aby sa museli obrátiť na iné inštitúcie. Ešte v roku 2019 spoločnosť spustila Spiral, tím zameraný výlučne na prispievanie k bitcoinovej práci tiež s open source.

V januári 2022 bola dokončená akvizícia Afterpay. Afterpay je globálna platforma typu „kúpte teraz, zaplaťte neskôr“ (BNPL), ktorá uľahčuje obchod medzi maloobchodníkmi a koncovými zákazníkmi tým, že svojim klientom z radov maloobchodníkov umožňuje ponúkať nakupovať tovar a služby na báze BNPL. Pomocou produktov Afterpay BNPL môžu koncoví zákazníci rozdeliť svoje nákupy do štyroch splátok, zvyčajne splatných v dvojtýždňových prírastkoch, bez platenia poplatkov (ak sa platby uskutočnia včas). Integrácia platformy Afterpay BNPL do ekosystémov Cash App a Square posilní prepojenie medzi týmito ekosystémami, rozšíri prístup k väčšiemu počtu predajcov a zákazníkov a pomôcť zvýšiť objem obchodu medzi predajcami a zákazníkmi.

Ako Block zarába peniaze

Ako môžeme vidieť na grafike, firma Block zarába na štyroch segmentoch, ktoré dokopy vytvárajú ekosystém popísaný vyššie.

Transaction-based revenue: zákzníkom sú účtované transakčné poplatky, ktorý sa vo všeobecnosti vypočítavajú na základe percenta z celkovej sumy spracovanej transakcie. Pre určitú skupinu zákazníkov sú ponúkané vlastné ceny. Výnosy založené na transakciách zahŕňajú aj sumy, ktoré sú účtované zákazníkom Cash App za transakcie typu peer-to-peer na firemné účty a platby odoslané z kreditnej karty.

Subscription and services-based revenue: výnosy z predplatného a služieb Cash App, Square Loans (predtým známe ako Square Capital) a Instant Transfers pre zákazníkov v súčasnosti tvoria väčšinu príjmov firmy Block. Výnosy z predplatného Cash App a služieb sa skladajú predovšetkým z transakčných poplatkov z Cash App Instant Deposit a Cash Card. Medzi ďalšie predplatné a produkty založené na službách patrí hosting webových stránok a registrácia názvov domén, darčekové poukážky, schôdzok, zapojenie zákazníkov, správa zamestnancov, mzdy, kontrola a ďalšie produkty. Okamžitý vklad je funkcia v rámci aplikácie Cash App a spravovaných platobných riešení, ktorá umožňuje zákazníkom okamžite vkladať prostriedky na ich bankové účty. Zatiaľ čo Cash Card ponúka zákazníkom Cash App možnosť použiť svoje uložené prostriedky prostredníctvom predplatenej karty Visa, ktorá je prepojená so zostatkomv aplikácii Cash. Block si účtuje poplatok za transakciu, ktorý vykáže ako výnos, keď zákazníci okamžite vložia prostriedky na svoj bankový účet, použijú hotovostnú kartu na nákup alebo si vyberú finančné prostriedky.

Square Loans sú pôžičky poskytnuté zákazníkom, ktoré sa vo všeobecnosti splácajú zadržaním určitého percenta z inkasa firmy spracovaných pohľadávok zákazníka alebo stanovenej mesačnej sumy. V apríli 2021 začala firma Block poskytovať pôžičky v USA prostredníctvom 100% dcérskej banky Square Financial Services. Pred spustením Square Financial Services boli pôžičky zvyčajne poskytované bankovým partnerom, od ktorého sa pôžičky kúpili, aby sa získali všetky práva, tituly a záujmy zákazníkov. Block tiež poskytuje pôžičky, ktoré sa vo všeobecnosti splácajú prostredníctvom ACH trasferov. V prípade niektorých pôžičiek je zámerom firmy predať práva, vlastníctvo a úroky investorom tretích strán za poplatok vopred. Investori tretích strán si ponechávajú Block, aby sa splácali pôžičky a získavali servisný poplatok za uľahčenie splácania týchto pôžičiek prostredníctvom platobných riešení. Niektoré pôžičky, ktoré firma má v úmysle a je schopná držať do splatnosti, nie sú okamžite predané investorom tretích strán, v takom prípade sa získané úroky a poplatky účtujú ako výnosy pomocou metódy efektívnej úrokovej miery.

TIDAL primárne generuje príjmy z predplatného svojim zákazníkom a toto predplatné umožňuje prístup ku knižnici skladieb, videotéke a vylepšenej kvalite zvuku. Zákazníci si môžu predplatiť služby priamo z webovej stránky TIDAL alebo prostredníctvom obchodu Apple, za ktorý si spoločnosť účtuje mesačný poplatok, ktorý je primerane vykázaný ako výnos pri poskytovaní služby.

Hardware revenue: Tieto príjmy zahŕňajú predaje z bezkontaktných a čipových čítačiek, stojanov Square, Square Register, Square Terminal a periférnych zariadení tretích strán. Periférne zariadenia tretích strán zahŕňajú pokladničné zásuvky, tlačiarne účteniek a snímače čiarových kódov, pričom všetky môžu byť integrované so stojanom Square Stand, Square Register alebo Square Terminal, čím zákazník získa komplexné riešenie na mieste predaja.

Bitcoin revenue: Zákazníci Cash App majú možnosť nakupovať bitcoiny ako aj ďalšie kryptomien. Firma Block výnosy účtuje až potom, keď si zákazník kúpi bitcoin a ten sa následne prevedie na účet zákazníka. Firma tiež nakupujeme bitcoiny od predajcov súkromných maklérov alebo od zákazníkov Cash App a pred predajom svojim zákazníkom si firma účtuje malú maržu. Čiastky predaja prijaté od zákazníkov sa zaznamenávajú ako výnosy na hrubom základe a súvisiace náklady na bitcoine ako náklady na výnosy, keďže firma vystupuje ako hlavným príkazca v transakcii predaja bitcoinov. Firma kontrolujeme bitcoiny pred doručením zákazníkovi, tiež je primárne zodpovedná za doručenie bitcoinu zákazníkovi, taktiež je vystavená rizikám vyplývajúca z kolísania trhovej ceny bitcoinu pred doručením zákazníkovi. Pri stanovovaní cien účtovaných zákazníkovi má firma voľnosť. Výnosy z bitcoinov môžu kolísať v dôsledku zmien na základe dopytu zákazníkov alebo trhovej ceny bitcoinu.

Rok 2022 v číslach

Za celý rok 2022 spoločnosť Block dosiahla celkové čisté príjmy 17,53 miliardy dolárov, čo je medziročný pokles o -1 %. Bez zahrnutia výnosov z bitcoinov tržby za celý uplynulý rok dosiahli výšku 10,42 miliardy dolárov, čo je medziročný nárast o 36 %.

Za minulý rok firma dosiahla hrubý zisk vo výške 5,99 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 36 %. Za celý rok hrubý zisk zahŕňal 70 miliónov dolárov amortizácie získaných z technologických aktív, z ktorých väčšina pochádzala z akvizície platformy BNPL. Za celý rok 2022 platforma BNPL prispela k príjmom vo výške 811 miliónov dolárov a k hrubému zisku 588 miliónov dolárov.

Za celý rok 2022 tržby založené na transakciách dosiahli 5,70 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 19 %, a hrubý zisk založený na transakciách vo výške 2,34 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %. Počas minulého roka firma Block spracovali 203,54 miliardy dolárov v hrubom objeme platieb, čo predstavuje medziročný nárast o 21 %. Hrubý zisk založený na transakciách ako percento hrubého objemu platieb dosiahol 1,15 %, čo je medziročný pokles o 9 bázických bodov a nárast o 7 bázických bodov v porovnaní s rokom 2019.

Príjmy z predplatného a služieb v minulom roku dosiahli výšku 4,55 miliardy dolárov, čo je medziročný nárast o 68 %, a hrubý zisk z tohto segmentu dosiahol 3,69 miliardy dolárov, čo je medziročný nárast o 66 %. Bez započítania platformy BNPL výnosy z predplatného a služieb dosiahli výšku 3,74 miliardy dolárov a hrubý zisk 3,10 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 38 % a 39 %.

Za minulý rok príjmy z hardvéru sa vyšplhali na 164 miliónov dolárov, čo je medziročný nárast o 13 % a
hrubá strata dosiahla výšku -123 miliónov dolárov. Rast tržieb za celý rok 2022 bol poháňaný silným jednotkovým predajom Square Terminal, Square Register a Square Reader pre bezkontaktné a čipové zariadenia.

Za celý rok 2022 platforma BNPL prispela 406 miliónmi dolárov k príjmom a 294 miliónom dolárov k hrubému zisku.

Medziročný pokles príjmov z bitcoinov a hrubý zisk bol ťahaný poklesom ceny bitcoinu. Za celý rok 2022 Cash App vygenerovala výnos z bitcoinov 7,11 miliardy dolárov a 156 miliónov dolárov hrubého zisku, čo predstavuje medziročný pokles o 29 % a 28 %.

V predchádzajúcom roku 2022 dosiahli prevádzkové náklady výšku 6,62 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 55 %. V roku 2022 firma dosiahla čistú stratu pripísateľná kmeňovým akcionárom vo výške 541 miliónov dolárov. Čistá strata na akciu bola 0,93 dolára na základnej báze a zriedenej báze na základe 579 miliónov dolárov váženého priemeru základných a zriedených akcií nesplatených počas celého roka 2022. V roku 2022 bola upravená prevádzková strata na 145 miliónov dolárov. Upravený prevádzková strata je non-GAAP finančné opatrenie, ktoré vylučuje určité výdavky, o ktorých sa firma Block domnieva, že neodráža základný prevádzkový výkon, vrátane amortizácie nehmotného majetku, strát zo zníženia hodnoty bitcoinov, zrýchlených nákladov na kompenzáciu v súvislosti s akvizíciou a súvisiacich, integračných a iných nákladov. Upravenú prevádzkovú stratu spoločnosť Block uvádza preto, pretože ho používa na hodnotenie prevádzkovej výkonnosti, vytvárania budúcich prevádzkových plánov a tým robiť strategické rozhodnutia. Nárast upravenej EBITDA v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka bol spôsobený rastom hrubého zisku v rámci ekosystémov Cash App a Square. V roku 2022 upravená EBITDA bola vo výške 991 miliónov dolárov.

Štvrtý štvrťrok 2022 firma Block ukončila s dostupnou likviditou vo výške 7,5 miliardy dolárov, so 6,9 miliardy dolárov v hotovosti, peňažnými ekvivalentmi, obmedzenou hotovosťou a investíciami do obchodovateľných dlhových cenných papierov, ako aj so 600 miliónmi dolárov, ktoré je možné vybrať z revolvingového úveru firmy. V štvrtom štvrťroku 2022 upravená EBITDA pozitívne prispela k celkovej likvidite firmy.