Objemy obchodov na Burze cenných papírú Praha (PX) za minulý rok dosiahli najvyššiu hodnotu za posledných 6 rokov. Na trh START vstúpilo 5 nových firiem a na regulovaný trh 1 nová emisia SPAC.

Celkový objem akciových obchodov medziročne vzrástol o 18,29% pri celkovej hodnote 166,172 mld. Kč. Na trh START aj napriek náročnému roku vstúpilo 5 nových emisií – prvou firmou bola slovenská firma Gevorkyan, následne M&T 1997, Coloseum Holding, Bezvavlasy a Hardwario. Na trh Standard bola prijatá emisia WOOD SPAC, čím ide o prvú emisiu typu SPAC v strednej Európe.

Medzi najobchodovanejšie emisie na PX za minulý rok patril ČEZ, Komerční banka, Erste Group Bank, Moneta Money Bank, GEN Digital (predtým AVAST).

Pri analýze jednotlivých trhov burzy som natrafil na jeden bizar. Presnejšie ide o rakúsku firmu Immofinanz, ktorá síce uzatvorila rok 2022 nepriehľadnuteľným a neuveriteľným výnosom až 487 %. Pri kontrole na domovskej Wiener Börse (VIE: IIA) akcie firmy uzatvorili rok poklesom -45 %. Neviem ako je relevatný tento údaj z PX, ale ak je to tak, potom tu bola skvelá možnosť na arbitráž.

Aktualizované 7.2.2023: Po komunikácii s PX môžem potvrdiť, že výnos Immofinanz nebol reálny. V roku 2018 bola emisia nahodená do obchodného systému na hodnote 54,- CZK, čo bol stred povoleného rozpätia určený členom, ktorý požiadal o prijatie emisie na obchodovanie v rámci duálneho listingu. Avšak, za túto cenu nebol nikdy realizovaný žiadny obchod. Prvý obchod sa uskutočnil v roku 2021 za cenu 559,- CZK.

Spoločnosť Gevorkyan, a.s. bola zaradená do bázy indexu PX-GLOB Burzy cenných papierov Praha a tým sa zaraďuje k najväčším spoločnostiam na celej tejto burze. Napriek úspešnému roku, indexy na Burze cenných papírú Praha ukončili rok 2022 mínusovými hodnotami.

Ako môžeme vidieť, Burze cenných papírú Praha je v porovnaní s Burzou cenných papierov v Bratislave väčšia. PX má k dispozícií 4 trhy. Trh PRIME je hlavný trh, ktorý je obsiahnutý akciami tzv. blue chips s trhovou kapitalizáciou väčšou ako 1 milión eur a dobou existencie emitenta aspoň 3 roky. Aktuálne sa na trhu PRIME nachádza 8 firiem, ktoré spĺňajú uvedené kritéria. Trh STANDARD je trh určený na obchodovanie veľkých a prestížnych emisií akcií českých i zahraničných spoločností. Na tomto trhu je aktuálne 7 firiem a ôsmu dopĺní plánovaný WOOD SPAC. Na trh FREE sú prijaté na obchodovanie investičné nástroje, pri ktorých o prijatie na obchodovanie požiadal ich emitent, ako aj investičné nástroje obchodované na iných svetových burzách, ktoré sú prijaté na obchodovanie bez súhlasu emitenta. Tento trh FREE disponuje 30 firmami na obchodovanie. Posledným trhom je trh START, na ktorom sa nachádza 13 firiem a trh je určený primárne pre IPO firiem z domovskej Českej Republiky, prípadne Slovenska.

Stručná história Burzy cenných papírú Praha

Doplnené 7.2.2023: V minulom roku 2022 uplynulo okrúhlych 150 rokov od zahájenia obchodovania s cennými papiermi na burze v Prahe. Prvýkrát sa v Prahe obchodovalo v apríli 1871. Burza od začiatku obchodovala cenné papiere a rôzne komodity. Časy to boli veľmi živé, turbulentné a plné neistôt, rovnako ako situácia vo vtedajšej rozpadajúcej sa Rakúsko-Uhorskej monarchii. Skutočne úspešné obdobie prišlo až po skončení prvej svetovej vojny a vzniku samostatného Československa v roku 1918. Obchodovanie bolo prerušené svetovými vojnami a obdobím komunizmu. Vtedajšia komunistická vláda úplne eliminovala súkromné podnikanie a trhové princípy v prospech centrálneho plánovania a štátneho vlastníctva. Obchodovanie na burze bolo totalitnou mocou vykresľované ako symbol skazenosti a pokleslosti Západu a nemalo teda šancu pre existenciu.

Nádej na obnovenie obchodovania prišla až so zvrhnutím komunizmu na jeseň 1989 a návratom k demokracii a slobode. Napriek tomu trvalo ešte niekoľko ďalších rokov, kým sa burzu podarilo vzkriesiť. Symbolicky sa mesiacom obnovenia činnosti stal opäť apríl v roku 1993. Stalo sa tak aj vďaka podpore francúzskej vlády a za pomoci ľudí z burzy v Lyone. V dnešnej dobe je burza najväčším a najstarším organizátorom trhu s cennými papiermi v Českej republike. Spolupracuje s Viedenskou burzou cenných papierov, svojim majoritným akcionárom. Od polovice 90. rokov sa burza kontinuálne rozvíja. Obchoduje sa na nej s akciami českých ako aj zahraničných firiem, vrátane štátnych a podnikových dlhopisov, fondov a štruktúrovanými cennými papiermi. Na trhu sú globálne spoločnosti, veľké bankové korporácie, zavedené tuzemské priemyselné značky aj začínajúce firmy. Od roku 2007, kedy bola založená PXE – Power Exchange Central Europe, sa na pražskej burze obchoduje aj s energiami ako je elektrina a plyn. V roku 2017 burza otvorila trh START určený novým, menším a stredným firmám.

Poďakovanie: Týmto chcem poďakovať Pavle Fischerovej za jej cenné postrehy o BCPP a doplnenie dôležitých informácií.