Trh PX Start je obdoba veľkej burzy určená pre menšie a stredné české a slovenské firmy. Investorom umožňuje kúpiť podiel v týchto firmách a pre emitentov je zase zdrojom kapitálu pre budúci rozvoj firmy. Oproti veľkej burze sa obchoduje formou aukcie a minimálna veľkosť jedného obchodu záleží na konkrétnej emisii.


Trh PX Start funguje od roku 2018 a takmer každý sa vďaka nemu môže stať podielnikom v českej alebo slovenskej firme s rastovým potenciálom.

Pár slov od generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha a súčasne zastáva pozíciu prezidenta Európskej federácie búrz (FESE):

Vďaka trhu PX Start majú české malé a stredné firmy možnosť využiť na svoje financovanie kapitálový trh. Otvára sa im tak ďalšia možnosť na čerpanie prostriedkov na rozvoj svojho podnikania.

„Firmy zo segmentu SME sú chrbticou každej dobre fungujúcej ekonomiky, sú nositeľmi inovácií a patria k najväčším zamestnávateľom. Pre investorov je možnosť investovať prostriedky do českých inovatívnych, progresívnych, ale aj tradičných firiem, vítaným spestrením a prináša im ďalšie možnosti diverzifikácie investícií v rámci kapitálového trhu v ČR“, uzatvára Petr Koblic.

Podrobnosti o spoločnostiach, ktoré sa obchodujú na Pražskej burze na trhu START nájdete na domovskej stránke.